Har ni samma utmaningar som andra företag?

Vault 1

 

Hur påverkar utmaningar med datahantering och arbetsprocesser företaget ur ett större perspektiv?

Enligt samma undersökning leder detta primärt till ineffektivitet på konstruktionsavdelningen då man tvingas lägga onödig tid på administration istället för innovation och att designa/konstruera/validera nya produkter. Slutresultatet är missade leveransdatum och/eller minskade vinstmarginaler.

Vault 2

 

Autodesk har gjort en E-bok baserat på Tech Claritys undersökning som heter: Go beyound CAD-file management, i denna hittar du djupare analys av resultaten och vad man kan göra åt dem.