Rombo Engineering AB tar nästa steg inom beräkning

Jag arbetade flera år som utvecklingschef på ett företag inom papper- och massa- industrin. När jag kände att det var dags att hitta på något nytt så valde jag att starta en egen konsultfirma.

Företaget har inriktning mot mekanisk konstruktion, processkonstruktion och mekaniska beräkningar. På senare tid har dock tyngdpunkten legat på projektledning. Genom tidigare erfarenheter och kontaktnät så har de flesta uppdragen varit mot papper- och massa- industrin.

Dan Rombo

 

Varför Autodesk/Cadcraft?

När jag startade min verksamhet så stod valet mellan Autodesk Inventor och Solidworks. Det var mest slumpen som avgjorde valet. Mitt första uppdrag var nämligen åt Kadant Noss AB i Norrköping som använde Autodesk Inventor. Valet att investera i Autodesk Inventor blev då naturligt och genom att jag fick bra förtroende för de Cadcraft-tekniker som jag träffade där så blev även valet att välja Cadcraft naturligt. Jag har sedan investeringen varit mycket nöjd med både programvaran och Cadcraft som leverantör.

tryckkärl2

Sil för papper och massa -industrin åt Kadant Noss AB 

 

Varför Nastran In-CAD/vilka fördelar?

Hos tidigare arbetsgivare har jag arbetat med FEM-analyser och en tid efter att jag köpt in Autodesk Inventor valde jag att uppgradera till Autodesk Inventor Professional som bland annat innehåller FEM-beräkning. Till och från har jag använt det i mina uppdrag men eftersom jag identifierat ett antal begränsningar för mer avancerad beräkning, har jag en längre tid sökt efter en lämplig programvara som uppfyller mina krav. Autodesk Simulation Mechanical (som är Autodesks mest avancerade beräkningsverktyg för mekanisk simulering) hade givetvis uppfyllt alla mina krav och mer- där-till, men prisbilden har varit för hög för min verksamhet.

Med en prisbild som är relativt attraktiv och en mycket bra integrering med Inventor så blev Nastran In-CAD det perfekta valet för min verksamhet.

Tanken med investeringen är att jag med trygghet skall kunna använda programmet för analyser av konstruktioner som vi arbetar fram. Dessutom är tanken att kunna ta uppdrag som mer är inriktade mot mer avancerade beräkningar.

 

Autodesk Nastran In-CAD Webinar

Den 17/3 håller Autodesk ett Webinar som går igenom hur du kan öka prestandan och minska kostnaden för en detalj eller hel produkt genom att använda Autodesk Nastran In-CAD direkt i Autodesk Inventor. Klicka på bilden nedan för att komma till anmälningssidan.

webinarsdesktop-Nastran-banner

 

 

Kontakta oss om Autodesk Nastran In-CAD

Alexander

Alexander Ernstsson

0703-85 07 50
alexander.ernstsson@cadcraft.se