Ford introducerade massproduktion

På Forbes.com kan du läsa en intressant artikel med titeln ”Top 5 Digital Transformation Trends in Manufacturing”. Analytikern Daniel Newman menar i denna artikel att digitalisering är den största förändringen inom tillverkande industri sedan Henry Ford introducerade massproduktion i stor skala.

Denna förändring är givetvis inget unikt för den Amerikanska marknaden utan gäller alla högutvecklade länder, inte minst Sverige. För att konkurrera mot låglöneländer som kan tillverka och sälja till lägre pris behöver vi bli mer innovativa, effektivare och snabbare.

Det är inte bara konkurrens från Asien som driver behovet av utveckling, kundernas förväntningar och köpbeteenden är en annan viktig faktor. Som kund förväntar man sig idag att få produkten i exakt det utförande man önskar, anpassad för sina specifika behov, men man vill inte vänta längre eller betala mer än för motsvarande standardprodukt.

För att nå en högre grad av digitalisering (och därmed öka sin konkurrenskraft) listar Daniel Newman bland annat följande i artikeln:

  • En högre grad av integration mellan det tillverkande företagets kritiska IT-system där alla relevanta parter har tillgång till rätt information i rätt tid. På tillverkande företag brukar detta främst handla om kopplingar mellan ERP, PLM, PDM och CAD.
  • Möjligheten att erbjuda kunden en anpassad produkt utan att öka tillverkningskostnad eller förlänga leveranstid. Det finns flera olika nivåer av lösning på detta men alla handlar om någon typ av produktkonfiguration.
  • Använda kraften i ”molnet” för att nå högre effektivitet. Här kan det handla om tunga beräkningar, molnbaserade PLM-system för att övervaka hur företaget presterar för stunden.
  • Anpassa produkter och affärsmodell för nyttjande av IoT, Där både kund och tillverkare kan övervaka hur produkten presterar och planera underhåll så man slipper oväntade fel.