Cadcraft får förtroende av Benders Sverige

Benders är en av de marknadsledande producenterna av tak- och markprodukter i Norden och de flesta känner till Benders från deras takpannor. Vi har fått förtroendet av Benders Sverige att tillhandahålla deras CAD-licenser.

Vi ser även fram emot att utvecklas tillsammans i kommande projekt med fokus på BIM och konfiguration.

 www.benders.se/

 För mer information, kontakta ansvarig säljare:

Kristian Gustafsson