Cadcraft ingår partnerskap med Mecon

Cadcraft är väldigt nöjda och stolta att få ingå ett partnerskap med Mecon. Framöver kommer Cadcraft supportera med bl.a. kompetens i hur man arbetar mest effektivt med stora sammanställningar i Autodesk Inventor.

Mecon besitter stor kompetens inom konsultation och projektering med inriktning mot industrin. De erbjuder flexibla totallösningar inom mekanik – från förstudie till färdig produkt.

http://www.mecon.se