Är dina produkter BIM-kompatibla?

Tillhör du en av de många företag som tillverkar produkter som används i byggindustrin? Då har du säkert råkat ut för att arkitekter och byggföretag efterfrågar möjlighet att kunna verifiera funktion och utseende av din produkt i en digital byggnadsmodell i 3D – en BIM-modell.

Vad är BIM?

BIM står för Building Information Modelling. Byggbranschen har genom gemensamma organisationer utformat ett standardiserat arbetssätt för alla de företag som arbetar med ett byggnadsprojekt. Syftet är att samla all data i ett projekt som är nödvändig i en 3D-modell, BIM-modellen. Så som geometrisk information, materialdata, hållfasthet, brandklassning, miljöklassning, elektriska data, belysningsdata, ventilation och sanitet mm. Detta gör det möjligt att förutse funktionalitet och utseende innan byggnationen startar.

För att arkitekter och byggföretag skall kunna arbeta efter ett BIM-orienterat arbetssätt krävs att leverantörer kan tillhandahålla BIM kompatibla produkter som kan användas för att bygga upp BIM-modellen. Det kan vara allt ifrån badrumsarmaturer till ventilationsaggregat, garageportar, glasfasader mm.

Krav på BIM

Det blir vanligare att myndigheter och andra beställare har ett krav på att projektet skall genomföras enligt ett BIM-orienterat arbetssätt i alla faser av en byggnation och kunna leverera en BIM-modell även för förvaltningen.

Autodesk och BIM

Autodesk har en ledande ställning inom programvara för BIM. Den programvara som är aktuell för arkitekter, byggnadsingenjörer, installationsingenjörer inom El- och VVS-branschen heter Revit. Revit används av ledande byggföretag som tex Skanska, SWECO, Peab, NCC mfl. över hela världen.

Hur kan vi hjälpa dig?

Cadcraft hjälper dig gärna med att göra dina produkter tillgängliga i ett BIM-sammanhang. Vi ser till att all data som är nödvändig finns med i dina BIM-modeller. Detta för att dina produkter skall kunna användas av arkitekter och byggföretag.

Att göra dina produkter BIM-kompatibla gör att ditt företag är rustat för att möta ökade krav från myndigheter och byggföretag. Dessutom innebär det en stor konkurrensfördel och befäster företags ledande ställning.

Kundexempel

Fagerhult Belysning

Fagerhult belysning AB är ledande inom tillverkning av utomhusmiljöer, ljusarmaturer för offentliga och kommersiella byggnader. De har en världsomspännande kundkrets. För Fagerhult är det viktigt att kunna erbjuda sina kunder, som arbetar med design av byggnader, BIM-kompatibla modeller med såväl elektriska data som ljusdata för att kunna verifiera utseende och funktionalitet i byggnadsmodellen. Vi utvecklade deras sortiment inom BIM-modeller som är baserade på programvaran Revit. Fagerhult erbjuder modellerna fritt nedladdningsbara via sin hemsida.

Hemsida: www.fagerhult.se

Balco

Balco är ett företag som utvecklar och producerar balkonger för nybyggen och renoveringsprojekt. Vi utvecklade tillsammans med Balco ett koncept för att deras kunder, inom arkitektföretag och byggkonsulter, på ett enkelt och smidigt sätt skall kunna inkludera Balcos produkter i en BIM-modell.

Hemsida: www.balco.se