Ny produkt i iTools-serien

 

iTools Surveillance Manager är ett integrerat tilläggsprogram för övervakning av servrar, hårddiskar, Autodesk Vault backup och servertjänster. Systemet bygger på att övervakade enheter i nätverket kontinuerligt skickar information till en central server som sammanställer informationen och varnar genom att skicka ett e-mail om någonting inte fungerar som det skall. Det samma händer om hårddisken börjar bli full och nyttjandegraden överstiger ett förutbestämt värde.