Rombo Engineering AB tar nästa steg inom beräkning

”Jag arbetade flera år som utvecklingschef på ett företag inom papper- och massaindustrin. När jag kände att det var dags att hitta på något nytt valde jag att starta en egen konsultfirma.”

”Företaget har inriktning mot mekanisk konstruktion, processkonstruktion och mekaniska beräkningar. På senare tid har dock tyngdpunkten legat på projektledning. Genom tidigare erfarenheter och kontaktnät har de flesta uppdragen varit mot pappers- och massaindustrin.”

Varför Autodesk/Cadcraft?

”När jag startade min verksamhet stod valet mellan Autodesk Inventor och Solidworks. Det var mest slumpen som avgjorde valet. Mitt första uppdrag var nämligen åt Kadant Noss AB i Norrköping som använde Autodesk Inventor. Valet blev att investera i Autodesk Inventor eftersom jag fick bra förtroende för teknikerna på Cadcraft. Jag har sedan investeringen varit mycket nöjd med både programvaran och Cadcraft som leverantör.”

Sil för pappers- och massaindustrin åt Kadant Noss AB

Varför Nastran In-CAD/vilka fördelar?

”Hos tidigare arbetsgivare har jag arbetat med FEM-analyser och en tid efter att jag köpt in Autodesk Inventor valde jag att uppgradera till Autodesk Inventor Professional som bland annat innehåller FEM-beräkning. Till och från har jag använt det i mina uppdrag men eftersom jag identifierat ett antal begränsningar för mer avancerad beräkning, har jag en längre tid sökt efter en lämplig programvara som uppfyller mina krav. Autodesk Simulation Mechanical (som är Autodesks mest avancerade beräkningsverktyg för mekanisk simulering) hade givetvis uppfyllt alla mina krav och mer- där-till, men prisbilden har varit för hög för min verksamhet.

Med en prisbild som är relativt attraktiv och en mycket bra integrering med Inventor så blev Nastran In-CAD det perfekta valet för min verksamhet.

Tanken med investeringen är att jag med trygghet skall kunna använda programmet för analyser av konstruktioner som vi arbetar fram. Dessutom är tanken att kunna ta uppdrag som mer är inriktade mot mer avancerade beräkningar.

Hos tidigare arbetsgivare har jag arbetat med FEM-analyser och en tid efter att jag köpt in Autodesk Inventor valde jag att uppgradera till Autodesk Inventor Professional som bland annat innehåller FEM-beräkning. Till och från har jag använt det i mina uppdrag, men eftersom jag identifierat ett antal begränsningar för mer avancerad beräkning, har jag en längre tid sökt efter en lämplig programvara som uppfyller mina krav. Autodesk Simulation Mechanical (Autodesks mest avancerade beräkningsverktyg för mekanisk simulering) hade givetvis uppfyllt alla mina krav och mer, men prisbilden har varit för hög för min verksamhet.

Med en prisbild som är relativt attraktiv och en mycket bra integrering med Inventor så blev Nastran In-CAD det perfekta valet för min verksamhet.

Tanken med investeringen är att jag med trygghet skall kunna använda programmet för analyser av konstruktioner som vi arbetar fram. Dessutom är tanken att kunna ta uppdrag som är inriktade mot mer avancerade beräkningar.”

-Dan Rombo