Cadcraft möblerar om i toppen

Johan Moberg axlar VD-rollen efter Torbjörn Johansson

Cadcraft, Sveriges ledande systemintegratör inom strategisk CAD och IT för tillverkningsindustrin, byter VD till sommaren. I juli tillträder Johan Moberg den post som sedan tolv år tillbaka närmast kommit att bli synonym med en av delägarna i koncernen, Torbjörn Johansson.

Det är bara glada miner när VD-bytet annonseras hos Cadcraft av Torbjörn Johansson och Johan Moberg gemensamt. Johan Moberg, som varit bolagets försäljningsdirektör de senaste fem åren, har länge haft en ledande roll i företaget. Tillsammans med Torbjörn Johansson är han en av arkitekterna bakom Cadcrafts starka utveckling på senare år, en roll som nu ytterligare förstärks.

”Det ska bli oerhört roligt att ta över som VD; samtidigt tar jag mig an uppdraget med största ödmjukhet,” säger Johan Moberg och ger en eloge till det arbete hans populära föregångare gjort med bolaget.

”Torbjörn har lett en fantastisk resa i stark tillväxt, bara de senaste åren har vi dubblat antalet medarbetare. Det är självklart inga tillfälligheter utan resultatet av ett stort jobb som synts och hörts i branschen. Utöver det har Torbjörn skapat en unik företagskultur som vi alla är mycket stolta över.”

Cadcraft har gått från att vara ett litet nischföretag i Borås kring millennieskiftet, till dagens Sverigeledande konsultbolag riktat mot tillverkningsindustrin. Bolaget kan numera erbjuda marknadens mest specialiserade tjänsteutbud inom CAD och IT, från kontor på elva orter. 2012 tilldelades bolaget Autodesks Platinum Award som dess främsta partner i Norden. På en marknad där återförsäljarledet år från år konsoliderats kraftigt har Cadcraft varit en av vinnarna.

En väsentlig nyckel till framgångarna är valet att verka mycket nära både kunderna och partnern Autodesk, anser Johan Moberg.

”Att säga att man jobbar med kunden i centrum känns alltid som något av en klyscha, men vi menar allvar med det. Cadcrafts framgångar på marknaden vilar tungt på den strategin. Vi ligger i den absoluta frontlinjen när det gäller teknik, samtidigt som vi vill vara en okomplicerad partner som ser möjligheter hos våra kunder och klarar av att förverkliga dem.”

Verklighet i ständig förändring

Johan Moberg vill inte avisera några större förändringar för bolaget, utan nöjer sig med att konstatera att verkligheten för tekniska nischaktörer alltid förändras. Bolaget ska fortsätta utvecklas genom samma goda kombination av ständig utveckling, organisk tillväxt, förvärv och avancerad tjänsteprofilering som man haft de senaste åren, anser han. Men visst finns det behov att adressera – lönsamhet och processutveckling är ett par av dem.

”Tillväxt kostar, därför behöver vi fokusera på lönsamheten ännu mera framöver. Och våra processer behöver trimmas och förfinas, också det som ett resultat av tillväxten. Ju större vi blir, desto mer behov av ordning och reda. Det vi tidigare kunde klara med hjälp av magkänsla måste struktureras och bli tydligare. Det är ett arbete som pågått under några år och där vi redan ligger väl framme. Men vi ska bli ännu bättre.”

Digitalisering är ett nyckelord för framtiden, anser Johan Moberg, såväl i det egna bolaget som ute hos kunderna. Och e-handeln gör sitt intåg även i denna bransch. Komplexiteten ökar – effektivitet och ökad konkurrenskraft handlar idag om att lyckas samordna och dra växlar på företagets digitala processer i kundvänliga tillämpningar. I det allt mer uppkopplade samhället ökar också kundernas förväntningar på snabb återkoppling och leverans av produkter.

”En konsekvens av detta för Cadcrafts del är att vi inför helt automatiserade orderprocesser. Våra kunder ska kunna köpa eller förnya exempelvis licenser på nätet för omedelbar användning, enligt principen ”no-touch order fulfilment”, säger Johan Moberg.

Fortsatt kommer också traditionella styrkor i Cadcrafts tjänsteutbud, som integration, automation och konfiguration, att spela en viktig roll, spår Johan Moberg. Han konstaterar samtidigt att marknaden successivt breddas efterhand som byggindustrin börjar efterfråga samma slags lösningar som tillverkningsindustrin, där Cadcraft traditionellt har sin starkaste kundbas. Även den utvecklingen ligger Cadcraft väl till för att möta, anser han – man har sedan några år tillbaka kompetens inom både tillverkning och byggindustri.

Generationsskifte med stöd

Torbjörn Johansson framhåller värdet av att en yngre generation nu får möjlighet att ta över hela det exekutiva ansvaret.

”Det känns som en bra tid för mig att ta ett steg tillbaka. Det finns oerhört mycket talang inom Cadcraft i generationen närmast under mig, de måste få ta det fulla ansvaret. Jag kan inte se någon som bättre än Johan kan leda Cadcraft genom de nya utmaningarna på marknaden”, säger han.

Det blir dock ingen komplett sorti för Torbjörn Johansson, som gärna vill följa bolaget ytterligare ett antal år i en annan roll. Styrelsearbetet ska skärpas och bli mer professionellt, med externa styrelseledamöter exempelvis.

”Det närmaste året kommer jag att arbeta kvar i bolaget, för kontinuitetens skull. Och jag är inte beredd att börja mata duvorna i Stadsparken därefter heller, utan blir kvar som styrelseordförande i bolaget, i en mer coachande roll”, säger han.

Johan Moberg går nu in i sin nya roll successivt och tar avstamp i budgetarbetet som inleds i dagarna. Han tillträder formellt som VD vid inledningen av nästa räkenskapsår, den 1 juli 2018.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Moberg, tillträdande vd Cadcraft, 0703-79 11 64

Torbjörn Johansson, vd Cadcraft, 0705-12 08 59

 

Vill du ha press-releasen i PDF-format, klicka här 

Vill du ha bilden högupplöst?

Ladda ned den från https://www.cadcraft.com/wp-content/uploads/2018/05/Press.jpg