Hur påverkas ni av digitaliseringen?

Då vi på Cadcraft pratar om digitalisering menar vi vanligtvis arbetet man som företag gör för att effektivisera sina interna/externa flöden och processer.

De flesta av våra kunder arbetar redan med någon form av förbättringsåtgärd där man digitaliserar analoga gränssnitt i syfte att skapa sig konkurrensfördelar. Vissa företag driver flera parallella projekt och har en uttalad strategi att ligga i teknikens framkant för att ta marknadsandelar. Det är dock fortfarande många företag som saknar en strategi för att möta utmaningarna och dra nytta av den nya tekniken.

Digital disruption

De företag som inte arbetat aktivt för att framtidssäkra sin verksamhet löper en betydligt större risk att bli utkonkurrerade av en ny spelare på marknaden med effektivare processer och mer tilltalande affärsmodeller. Nedan hittar du några exempel på nya företag som tagit stora marknadsandelar av etablerade företag i respektive bransch. 

2017 genomförde UBER och konkurrenten Lyft 65% mer betalda resor i New York än alla andra traditionella taxibolag sammanlagt.

I juni 2018 stod Tesla för ca 50% av den totala försäljningen av el och hybridbilar i Europa och Nordamerika.

Med 4 miljoner listade boenden i 190 länder blev airbnb 2017 större än världens 5 största hotellkedjor sammanlagt, utan att äga ett enda hotellrum.

24:e Maj 2018 passerade Netflix Disney i börsvärde. 

First mover advantage

Det räcker därmed inte att hålla koll på sin egen bransch då det är betydligt troligare att nästa stora konkurrent kommer från en helt annan bransch. Gemensamt för de fyra företagen ovan är att de erbjöd kunderna en mer tilltalande och transparant affärsmodell än de stora etablerade företagen som de nu kört om och dragit ifrån.

Skillnaden mellan att vara en ”first mover” eller någon som tvingas reagera på en marknadsförändring är stor. 

Är detta verkligen aktuellt för svensk industri?

Tieto och Kairos Future släppte förra året en rapport (Future Prospective) baserad på 500 intervjuer och enkäter med personer i ledande ställning på industriföretag i Norden. Svaren från dessa intervjuer visar att det i allra högsta grad också innefattar oss i Sverige.

  • 72% tror att den affärsmodell man har idag slutar vara lönsam redan inom 5 år
  • 77% tror att ordningen i värdekedjan kommer ändras där man som marknadsledare plötsligt kan blir beroende av andra
  • 74% tror att nästa stora konkurrent kommer från en annan bransch
  • Tillverkande industri är den bransch man tror att den digitala disruptionen ökar mest

 

Här kan du läsa mer och ladda ner hela rapporten

Var börjar man?

Vår erfarenhet är att den största förbättringspotentialen sitter i gränssnittet mellan företagets intressenter och ut mot kund. En öppen tvärdisciplinär diskussion brukar resultera i en mängd potentiella förbättringsområden. Dessa får sedan prioriteras baserat på kapacitet och potential. Den enskilt viktigaste faktorn är att ledningen är drivande i dialogen så att det finns mandat att göra de insatser som krävs.