digitaliseringens påverkan

Digitaliseringens påverkan

När vi på Cadcraft pratar om digitalisering menar vi vanligtvis arbetet som företag gör för att effektivisera sina interna och externa flöden och processer.

De flesta av våra kunder arbetar redan med någon form av förbättringsåtgärd där analoga gränssnitt digitaliseras i syfte om att skapa konkurrensfördelar. Vissa företag driver flera parallella projekt och har en uttalad strategi om att ligga i teknikens framkant för att ta marknadsandelar. Det är dock fortfarande många företag som saknar en strategi för att möta utmaningarna gällande digitaliseringens påverkan och dra nytta av den nya tekniken.

Digital disruption

De företag som inte arbetat aktivt för att framtidssäkra sin verksamhet löper en betydligt större risk att bli utkonkurrerade av en ny spelare på marknaden som har effektivare processer och mer tilltalande affärsmodeller. Nedan hittar du några exempel på företag som tagit stora marknadsandelar av etablerade företag i respektive bransch.

 

uber

2017 genomförde UBER och konkurrenten Lyft 65% mer betalda resor i New York än alla andra traditionella taxibolag sammanlagt. 2021 växte denna siffra till över 500%. Numera går det ungefär en taxiresa på fem Uber/Lyft -resor i New York.

 

tesla och digitaliseringens påverkan

I juni 2018 stod Tesla för ca 50% av den totala försäljningen av el och plugin-hybridbilar i Europa och Nordamerika. Under 2018 såldes 2,1 miljoner plugin-hybrider och elbilar globalt. År 2021 var motsvarande siffra 6,6 miljoner.

 

airbnb och digitaliseringens påverkan

Med 4 miljoner listade boenden i 190 länder blev airbnb 2017 större än världens 5 största hotellkedjor sammanlagt, utan att äga ett enda hotellrum. Airbnb har idag (2022) 5,6 miljoner listade boenden och omsatte 5,9 miljarder dollar 2021.

 

netflix och digitaliseringens påverkan

24:e Maj 2018 passerade Netflix Disney i börsvärde. Sedan Disney lanserade streamintjänsten Disney + i slutet av 2019 har de kommit ikapp och förbi Netflix. Det är relativt ovanligt att ta sig tillbaka till toppen efter att ha blivit omkörd av en ny uppstickare som anpassat sig efter digitaliseringens påverkan med ny teknik och modernare affärsmodeller. Att Disney lyckades beror till stor del på den andel filmrättigheter och välkända titlar som de äger och därmed kunde göra exklusivt på sin egen plattform.

 

First mover advantage

Det räcker inte att hålla koll på sin egen bransch då det är betydligt troligare att nästa stora konkurrent kommer från en helt annan bransch. Gemensamt för de fyra företagen ovan är att de erbjöd kunderna en mer tilltalande och transparent affärsmodell än de stora etablerade företagen, vilket har resulterat i större framgång.

Skillnaden är stor mellan att vara en ”first mover” eller någon som tvingas reagera på en marknadsförändring.

Är detta verkligen aktuellt för svensk industri?

Tieto och Kairos Futures rapport ”Future Prospective är baserad på 500 intervjuer och enkäter med personer i ledande ställning på industriföretag i Norden. Svaren från dessa intervjuer visar att det i allra högsta grad också berör oss i Sverige.

  • 72% tror att den aktuella affärsmodell de har slutar vara lönsam redan inom 5 år
  • 77% tror att ordningen i värdekedjan kommer ändras där marknadsledare plötsligt kan blir beroende av andra
  • 74% tror att nästa stora konkurrent kommer från en annan bransch
  • Tillverkande industri är troligtvis den bransch där den digitala disruptionen ökar mest

Var börjar man?

Vår erfarenhet är att den största förbättringspotentialen sitter i gränssnittet mellan företagets intressenter och ut mot kund. En öppen tvärdisciplinär diskussion brukar resultera i en mängd potentiella förbättringsområden. Dessa  prioriteras sedan baserat på kapacitet och potential. Den enskilt viktigaste faktorn är att ledningen är drivande i dialogen för att det ska finnas mandat för de insatser som krävs.  

 

Vill du diskutera mer om digitaliseringens påverkan på ditt företag? 

Tveka inte på att kontakta Daniel!

 

Daniel Marcus

Key Account Manager