Less is more

Ordning och reda, mer valfrihet, färre unika komponenter 

Både privat och professionellt förväntar vi oss i allt större utsträckning produkter anpassade specifikt för våra behov och önskemål. Volvo V40 kan idag byggas i 3,9 miljoner unika kombinationer vilket ställer krav på moduluppbyggnad och användande av standardkomponenter. Utmaningen ligger i att minimera antalet unika komponenter och aktiva artiklar i lager samtidigt som era kunder upplever ökad valfrihet och möjlighet till anpassning. 

Utmaningar

 • Ordning på konstruktionsdata
 • Standardisera produktuppbyggnad
 • Modularisera produktutbudet
 • Kunders krav på ökad valfrihet

 

Utmaning

1. Ordning och reda

Förutsatt att du har ett modernt CAD-verktyg och rätt kompetens är effektivaste sättet att konstruera en ny produkt att återanvända så mycket som möjligt av befintlig konstruktionsdata. Om produktdatan är i oordning är detta tyvärr vanligtvis mycket tidskrävande.

 • Har vi ordning på vår produktdata?
 • Är det lätt att hitta bland befintlig data?
 • Hur mycket tid läggs på att leta efter data eller göra om modeller?

Central lagring enligt definierad artikelstruktur med enhetliga benämningar och egenskaper för respektive typ av produktdata är förutsättningar för att få ordning. Det är inte ovanligt med tidsbesparingar på 15-20% för konstruktören då konstruktionsdatan är lätt att hitta och återanvända.

 

2. Standardiserat arbetssätt

Ofta är en produkts uppbyggnad, ingående komponenter helt beroende på vem som konstruerat den, vi har alla olika bakgrund och erfarenheter av vad som fungerar bra.

 • Hur kan vi skapa ett enhetligt sätt att utveckla produkter på företaget?
 • Vilka stordriftsfördelar ger standardisering?

Om vi bestämmer oss för att bygga våra produkter enligt samma recept, kan vi höja kvalitén och göra felmarginalerna mindre. Det blir dessutom som konstruktör betydligt enklare att ta över en konstruktion någon annan byggt, samt enklare för en nyanställd konstruktör att komma in i arbetet.

 

3. Moduläriserad produktuppbyggnad

Valfrihet vid ett givet pris för kunden blir ofta på bekostnad av lönsamhet då det blir mycket ”special” vid utveckling och produktion, men måste det vara så?

 • Ökade krav på att kunna anpassa produkterna efter specifika behov och önskemål
 • Mycket tid går till ”Specialordrar” där lönsamheten är osäker

Genom att bygga upp komponentkluster som kan kombineras på flera sätt eller regelsätta komponenter för att enkelt kunna erbjuda dem i varierande storlekar kan man erbjuda större valfrihet utan att kostnader för utveckling och produktion drar iväg.

 

Lösning

Ett smartare arbetssätt och rätt systemstöd

Ett modernt CAD-verktyg och rätt kompetens är vid sidan av ordning och reda på konstruktionsdatan är A och O för en välfungerande konstruktionsavdelning.
Standardisering av produktstrukturer, benämningar och uppbyggnad är en grundförutsättning för kunna ta ytterligare steg mot ökad effektivitet med exempelvis integration mot företagets övriga system. På samma sätt krävs Modularisering för att få bästa utdelning vid andra effektivitetshöjande satsningar så som produktkonfiguration.

 

Gemensamt arbetssätt (CAD-manual)

Genom att ta fram en specifik arbetsmetodik med tillhörande mallar och manualer, kan vi skapa förutsättningar för alla inblandade att jobba på samma sätt vilket gör det lättare att ta över där någon annan avslutade. Det gör det dessutom enklare för en nyanställd att komma igång.

 

Modulbaserade produkter

Genom att planera kommande produkter så att dessa kan dela komponenter och sätt upp regelverk i CAD-systemet för att enklare hantera varierande storlekar kan ni erbjuda era kunder större variation utan större merkostnad.

 

Systemstöd för effektiv arbetsmetodik

När ni satt en standard för hur ni utvecklar och dokumenterar era produkter behövs ett system som bär informationen, som alla intressenter har tillgång till och som hanterar ändrings och godkännandeflöden. PDM/Datamanagement (Produktdatahanterings-System) är den naturliga samlingspunkten för er produktrelaterade data. Med en bra arbetsmetodik och ett korrekt uppsatt-PDM-system kan mycket tid sparas då man skall hitta data och det blir lättare att återvända gamla konstruktioner.

 

Less is more med Ewab

EWAB är ett familjeägt svenskt företag som tillverkar produktionslinor till fordonsindustrin. Företaget startade i liten skala i Vadstena 1970 och är idag en koncern med cirka 300 anställda och representation i 12 länder. De största marknaderna är Tyskland, USA och Sydamerika. Koncernchefen sitter i systerbolaget i Schweiz medan Sverige är resurs- och kompetenscentrum med ett sextiotal anställda. Tyskland är ”motorn” med den största marknaden.

EWAB har alltid varit teknikhungriga, med nya effektivitetsvinster i ständigt fokus. De har en egenutvecklad CAD- applikation för försäljning, med moduler och dynamiska block, som underlättar offertfasen.

Det finns inget företag inom vår bransch som är så globalt som EWAB. I Vadstena finns projektcentra och utvecklingsavdelning, liksom centrallagret för alla standardartiklar. Men vi har konstruktion och produktion i nio av de tolv länderna vi finns representerade i, säger Patrik Almberg, R & D Manager hos EWAB.

Vi har importerat från andra system och ”tvättat rent”, jobbat med vår metodik och med standardiseringar. Ett tufft jobb som nu innebär att vi har bra struktur på allting och spar mycket tid. Läs mer om Ewabs standariseringarbete här