Ökad kundnytta genom digitalisering

HAKI har tagit ett viktigt strategiskt beslut att gå från ett produkt till ett mer tjänstefokuserat erbjudande. Detta för att öka värdet för kunderna och bli än mer konkurrenskraftiga på marknaden.

Digitalisering är en viktig komponent för att lyckas med denna omställning. HAKI har investerat i olika verktyg för att underlätta för kunden bland annat HAKI Design Tools och HAKI BIM.

 

 

HAKI Design tools är en 3D-baserad produktkonfigurator som låter användaren direkt via webben konfigurera sina ställningar.
En mycket stor besparing i ledtid och minskad risk för fel indata. Lösningen baseras på Inventor iLogic och Configurator 360. Här ifrån kan kunden även själv generera ut BIM objekt.

HAKI BIM låter teknisk support komplettera kundens konfiguration. Data plockas digitalt från konfiguratorn och
läses in till Revit för kundanpassning. I applikationen kan ställningen mängdas och data plocka ut till produktion.
Då det krävs kan ställningens hållfasthet beräknas mha Robot Structure.

Utöver smarta mjukvaror har HAKI senaste åren robotiserat stora delar av sin produktion. En satsning på över 100 miljoner
för att kunna få en mycket konkurrenskraftig tillverkning.

Inventor iLogic, Configurator 360, Revit och Robot Structure är programvaror från Autodesk.