Cadcrafts frukostseminarium i Växjö

Temat för detta frukostseminarium var Design Automation. Över en frukostfralla och en kopp kaffe hade deltagarna möjlighet att utbyta kunskaper med varandra. Johan Gunnar, konsult på Cadcraft, startade sin föreläsning med att visa de vanligaste varianterna av CAD-baserade produktkonfigurationer i 3D. Där syntes tydligt hur företag skapar en konkurrensfördel, kortare konstruktionstid och säljcykel med hjälp av just produktkonfiguration.

Hur går det till när man bygger en konfigurator med hjälp av Inventor iLogic?

De flesta tillverkande företag har idag CAD-underlag i 3D på sina produkter. Dessa innehåller detaljspecifik information samt visuell representation av produkten, och är en utmärkt start för produktkonfiguration. Är det dessutom så att man tillverkar liknande produkter i många olika varianter, finns potential till stor tidsbesparing med produktkonfiguration. Det visades kundexempel från Corel Link där man förklarade syftet med Cadcrafts iLogic Utilities och vad detta tillför kunden.

Produktkonfiguration har också en tydlig ROI, då den automatiserar moment som är enkelt kvantifierbara.

Det finns många olika definitioner av produktkonfiguration beroende på vilket behov man har. Konfiguratorn kan vara verktyg för såväl säljare som konstruktörer och även direkt för slutkund beroende på behov.

Här visar Johan Gunnar en variant av produktkonfiguration.

Vad ska man tänka på för att få ett lyckat projekt? Hur lägger man upp det?

Tranter, Tomal, BHH & HAKI är några av de företag som använt sig av produktkonfiguration på olika sätt. Dels för att automatisera konstruktionsarbete, dels för att låta säljare eller kund själva konfigurera sina produkter.
När man väl bestämmer sig för att ta fram en konfigurator kan de ske på olika sätt. Vissa vill kanske göra det mesta på egen hand, med enbart coaching från Cadcraft. Andra låter Cadcraft göra hela jobbet. Oavsett vilken form av projekt finns Cadcraft där och kan hjälpa dig med en smidig och effektiv lösning. Efter en inledande analys lägger vi tillsammans upp en plan för projektet.

 

Kommentarer från deltagarna:

– ”Spännande att se möjligheterna!”
– ”Här finns det tid och pengar att spara!”
– ”Styra försäljning i rätt riktning!”