Cadcraft och Wästbygg på Högskolan i Borås

Tillsammans med Wästbygg besökte Cadcraft Högskolan i Borås. Wästbygg visade hur de använder Revit i anbuds- och kalkylskedet. Ofta måste 3D-modellen byggas upp från CAD-ritningar i 2D eller PDF-underlag. Även då arkitekten använt sig av programvara i 3D måste modellen byggas om från början pga. bristande gemensam projektstandard för att skapa modellen. Modellen som sedan byggs upp kan användas i ett senare skede i processen.

De talade också om olika utmaningar som de stöter på i anbudsskedet. Erfarenhet och utnyttjande av tillgänglig kunskap både internt och externt är nödvändig för att göra anbudet tillräckligt intressant för kunden. Detta för att inte ta stora risker samtidigt som priset måste vara konkurrenskraftigt.

Cadcraft visade hur man effektivt kan samverka i ett stort designteam med en gemensam programplattform som Revit. I exemplet som visades användes en Revitmodell med en inlänkad arkitektmodell där konsulten hade installerat ett system för luftbehandling, vatten och sanitet samt elektrisk utrustning.

Hur automatiserar man processer i designarbeten i Revit? Och hur hanteras stora mängder data för att klassificera objekt i ett Revit-projekt?

Tack vare Revits inbyggda scripthanterare, Dynamo, kan man göra stora tidsbesparingar i flera olika moment i projektarbetet. I exemplet som visade detta användes samma Revit-modell som tidigare där man illustrerade hur man kan läsa in CoClass referenskoder från ett Excel-blad till Revit. Här kan man automatiskt skapa projektparametrar av dessa referenskoder och sedan populera alla förekomster av en valfri komponentkategori med aktuella värden.

Ett sista exempel visade möjligheten att med Dynamo undersöka olika designalternativ för en fackverksstomme i en byggnad.

  1. Autodesks BIM 360 är en molnbaserad plattform för projektsamarbete med en mängd olika funktioner för att utbyta all form av information. Olika versioner av en projektmodell kan jämföras där man tydligt kan se skillnaden mellan de olika versionerna.
  2. Revit Live – programvaran för effektfulla presentationer. Programmet utnyttjar Revit-modellen. Live-presentationen kan konfigureras med materialval, ljussättning och även kompletteras med animerade figurer (skapade i 3DS Max). Live presentationen kan sedan manövreras ner av användaren till en gratis app för att användas på en mobil enhet eller tillsammans med VR-glasögon.

Är du intresserad av utbildning i Revit?

Behöver du hjälp med att komma igång och arbeta i Revit? Du vet väl om att vi har certifierade kursledare på Cadcraft som håller kurs inom programmet? Spana in vårt kursutbud här!

Vad är skillnaden mellan Revit och AutoCAD?

Se våra filmer där vi jämför programvarorna här