Tomals digitala resa

Tomal AB är ett ingenjörs- och verkstadsföretag som tillverkar och säljer kundanpassade doseringsanläggningar. De är ett av de ledande företagen i branschen och deras anläggning ligger i Vessigebro utan för Falkenberg. Tomals nyckelprodukter är multiskruvdoserare som är avsedda för krävande drift inom t.e.x pappers och cellulosaindustrin. 

Cadcraft har fått förtroende att vara en samarbetspartner till Tomal under många år. Vi har varit med och supportat Tomals strävan att hela tiden förbättra sina processer. 

 

Den digitala resan

Tomal har tillsammans med oss gjort resan från AutoCAD 2D till Inventor 3D och sedan vidare från filhantering via utforskaren till införande av PDM-systemet Vault Professional. Nästa steg var att automatisera och standardisera med hjälp av Inventor iLogic-baserade konfiguratorer. Den senaste tiden har fokus legat på koppling mellan PDM & affärssystem för att få bort manuella steg och minska felkällor.

När båda parter ser ett tydligt win-win och har för förtroendet för varandra kan riktigt bra saker ske.

Stort tack till hela gänget på Tomal!