Autodesk Account

Nya kunder

För att skapa ett konto måste du ange en personlig e-mejladress, den är kopplad till ditt privata Autodesk-konto. När du registrerat dig kommer du få ett startmejl med instruktioner. Vid första inloggning har du möjlighet att ändra ditt tillfälliga lösenord.

Om du köper en produkt utan Autodesk-konto sedan tidigare skapas automatiskt ett konto med användarnamn samt ett tillfälligt lösenord. Din nya licens hamnar under det angivna kontot.
Har du precis köpt en produkt av oss hamnar det på ditt Autodesk-konto. Du kommer även få ett bekräftelsemejl med information om ditt köp.

 

 

Min profil
Här skriver du en kort text om dig själv, lägger till din LinkedIn-profil samt länkar till andra hemsidor. Vidare kan du lägga till andra personuppgifter så som adress, telefon, e-mejl osv. Glöm inte att spara profilen.

Säkerhetsinställningar
Här ändrar dina inställningar så som användarnamn, e-mejladress och lösenord. Du kan också starta en tvåstegsverifiering och ta bort all din persondata samt alla filer som är kopplade till ditt Autodesk-konto.

Länkade konton
Här kopplar du ihop ditt Autodesk Account med dina konton på sociala medier, tex LinkedIn, Facebook, Google+, Twitter mm.

Inställningar
Här ändrar du språket i Autodesk Account. Du kan också skriva upp dig på Autodesks nyhetsbrev.

 

Hantera produkter och hämtningar

 

Products & Services

All Products & Services
Här laddar du ner dina produkter, hittar serienummer och produktnycklar.

Ladda ner din produkt
För att ladda ner din produkt går du till ”All Products & Services” under ”Products & Services”-fliken. Därefter väljer du den produkt som du vill ladda ner alternativt söker efter produkten genom att klicka på förstoringsglaset i högra hörnet.
För att se serienumret klickar du på pilen till vänster om produktnamnet. Klicka på ”View downloads” och välj därefter ”Install now” när du vill starta nedladdningen av produkten.

Skapa licensfil
Äger du en multi user-licens måste du skapa en licensfil som de olika licenserna kommer läsas mot. För att skapa din nya licensfil går du till din produkt under ”All Product & Services”. Gå in på din multi user-licens genom att klicka på pilen till vänster om produktnamnet. Där hittar du ”Generate network license file” under ditt serienummer.

 

Servermiljö
Nu är det dags att välja servermiljö för din multi user-licens. Det finns tre olika servermiljöer att välja mellan:

1. Single Server (Standard)
2. Redundant Server
3. Distributed Server

När du har valt servermiljö skriver du in ditt servernamn samt Server ID (MAC address). Under ”Select and add products to this server” väljer du vilka produkter som du vill ha med i din nyskapade licensfil. Klicka på ”Get licens file” och välj antingen att kopiera texten till en licensfil eller att få din nya licensfil skickad till din e-mejl.

 

Product Updates
Här ser du vilka uppdateringar som är tillgängliga för dina produkter.

Trials
Här kan du ladda ner olika kostnadsfria testversioner.

 

Billing & Orders

Contracts
Här kan du se alla dina kontrakt, vilken löptid de har och vilka serienummer som finns på respektive kontrakt. Du ser även hur många Cloud Credits som återstår i ditt kontrakt.

 

Lägga till användare och tilldela licenser

Det finns tre olika roller på ett subscription-kontrakt:

Kontraktsinnehavare (Contract Manager)
Det är endast möjligt att ha en kontraktsinnehavare per kontrakt och detta kan inte ändras förrän kontraktsperioden löpt ut. Vi köp av licens är det viktigt att fylla i rätt kontaktuppgifter då kontraktet knyts till denna person. Kontraktsinnehavaren delar ut licenser till respektive användare.

Mjukvarukoordinator (Software Manager) OBS! UTGÅTT! Mjukvarukoordinator ingår numera i rollen som kontraktsinnehavare.
En mjukvarukoordinator hjälper kontraktsinnehavaren att dela ut licenser. Det är bara möjligt att ha en mjukvarukoordinator per licens. Kontraktsinnehavaren anger mjukvarukoordinatorn.

Användare (User)
Användare är de personer som använder licenserna. Dessa tilldelas av kontraktsinnehavaren och mjukvarukoordinatorn.

User Management

Här lägger du till användare och tilldelar produkter och molntjänster.

För att användare ska kunna använda sina single user-licenser krävs det att man är tillagd och tilldelad en licens av kontraktsinnehavaren. Klicka på pilen till vänster om användarnamnet.

• Klicka på ”+Add” och fyll i personuppgifterna för att lägga till en användare.
• Klicka på ”Edit Access”, där ser du en lista över alla produkter.
• Bocka i ”Assign” för att tilldela seats och skapa nedladdningsmöjligheter av produkter och molntjänster. Man måste först ha frigjort en seat eller produkt ifrån användaren som är kontraktsinnehavare eller mjukvarukoordinator.

Den nya användaren kommer få ett e-mejl med information om att det finns en tillgänglig produkt redo för nedladdning. Detta kan ta några minuter.

Avvakta med att dela ut licenser tills den nya användaren har kommit igång med sitt användarkonto. Annars kan det skapa konflikter i systemet.

User Management – Gamla och nya varianten

Det finns två olika gränssnitt gällande användaradministration beroende på om man har den gamla eller nya varianten.

Se filmer om User Management:

  1. Kom igång
  2. Tilldela produkter till användare 1
  3. Tilldela produkter till användare 2
  4. Tilldela produkter till användare 3

Reporting

Cloud Services Usage
Här kan du se status på användning av Cloud Credits som är kopplade till Autodesk Accounts Du kan även skaffa fler Cloud Credits.

Cloud Services Usage By User
Här ser du vilka av användarna som tagit del av Cloud Credits.

Man kan beskriva att Cloud Credits är ett slags valuta som du använder i Autodesks molntjänster, så som rendering och simulering. Cloud Credits är kontraktsbundna, vilket innebär att du endast kan använda Cloud Credits till produkter som ligger på samma kontrakt. Cloud Credits löper ut efter ett år eller när kontraktet löper ut. Du hittar Cloud Credits i Cadcrafts e-store.