Ökad konkurrenskraft genom digitalisering hos Hjältevadshus

Under 70 år har Hjältevadshus arbetat med att göra det så trivsamt och hållbart som möjligt att bygga ett hus i trä.

Många konkurrenter har dykt upp på marknaden vilket har blivit en stor utmaning för Hjältevadshus. För att klara av den tunga konkurrensen har de sett över vilka verktyg de behöver arbeta med. Ett självklart val föll på Revit.
 
Utöver kortare leveranstider har Revit även utvecklat projekteringstiden. Detta effektiviserar processen från korrekta ritningar till produktion.
 

 
Hjältevadshus digitaliseringsresa innebär att de vill utveckla sin huskonfigurator vilken är sammakoppland med Revit. Detta kommer möjliggöra snabbare leveranser och offerter samt kortare projekteringstider.

Samarbetet med Cadcraft

Hjältevadshus har tidigare enbart haft intern utveckling, men har nu valt att samarbeta med Cadcraft och på så vis kunnat utveckla sina templates och modulsystem vilket har effektiviserat hela deras arbetsprocess.

Vision hos Hjältevadshus

Hjältevadshus vill kunna erbjuda sina kunder att se sitt hus på sin tomt, en kombination av deras och vår verklighet i en mixed reality. Vidare vill de fortsätta med VR- och BIM-projektering samt koppling till affärssystem.
Vi på Cadcraft är tacksamma för förtroendet och ser fortsatt fram emot att vara med på Hjältevadshus digitaliseringsresa!