Autodesks heltäckande och kompletta lösningar inom projekt ökar kunders konkurrenskraft

Varje projekt är unikt och med det kommer unika utmaningar.

Vi ser idag att det finns projekt som bedrivs via enkla medel och många timmar läggs ner på repetitiva arbeten eller att projekten drivs på samma sätt som alltid.

Det finns även många fall där vi ser att kommunikationen inom projekten skapar mindre lönsamma projekt. Därför ser vi det som vår uppgift till att utmana er kunder med era planer till en effektivisering av projekten och digitalisering av processer.

Vi ser helheten och genom nära samarbete med er kunder, vår leverantör Autodesk och Cadcrafts kompetenta team, kan vi på Cadcraft guida till att nyttja rätt verktyg vid rätt tillfälle och på rätt sätt.

Autodesk AEC Collection är en samling av BIM-verktyg med fokus från tidig design till konstruktionskede. I produktportfolien Autodesk AEC Collection hittar vi bland annat Revit som BIM designprodukt, Autodesk Dynamo, som bidrar till kraftfulla automatiseringar i modellen, och Navisworks Manage för samgranskning och kollision/förändringskontroll av den digitala tvillingen.

BIM 360 är en molnbaserad projektplattform som tillhandahåller rätt information till rätt person i rätt skede. Här kan vi via BIM 360:s olika moduler få tillgång till säker och obegränsad lagring av projekten, versionskontroll, checklistor och ärendehantering. Med andra ord kontroll över information och informationsflöden.

Med hjälp av Autodesk AEC Collection som byggnad- och konstruktionsverktyg och BIM 360 som projektplattform, får ni tillgång till en komplett BIM-plattform där fokus ligger på kvalité i producerade underlag, kommunikation i realtid och leverans i rätt tid.

Tillsammans med Autodesks heltäckande och kompletta lösningar inom projekten, ökar vi kunders konkurrenskraft och skapa mer utrymmen till satsning av utveckling.