Intervju: Hur använder Högskolan i Skövde e-Learning?

Vad fick just er skola att köpa/börja använda Cadcrafts e-Learning?

”Ingenjörsinstitutionen på Högskolan i Skövde bytte år 2018 CAD-program till Autodesk Inventor. Då behövde vi ett komplement till ordinarie föreläsningar och handledning. E-Learning verkade smidigt då konceptet redan är färdigt och uppdateras kontinuerligt. Hade vi gjort en egen liknande bank hade uppdateringar krävt mycket tid.”

Vilka är era största utmaningar idag?

”Just nu är det som för många andra Corona-restriktionerna. Som ett resultat av detta kan inte studenterna ha vanliga lektioner på campus utan allt sker via fjärrundervisning på Zoom.”

Hur använder ni e-Learning? (beskriv gärna hur ni använder e-Learning i er undervisning, både nu och i framtiden.

”Just nu används e-Learning som ett komplement, varje student får själv skapa ett konto och använda i den omfattning de känner att de behöver. Det finns inget krav på användning och vi följer inte upp hur mycket det används. I framtiden har vi planer på att lägga upp paket med filmer som studenterna ska titta på innan en föreläsning för att komma förberedda. Man kan också tänka sig att ett paket filmer är kopplade till en specifik uppgift.”

Det finns ett stort intresse för online- och distansutbildningar under pandemin. Ser ni en ökning av användandet?

”Under pandemin har ordinarie föreläsningar spelats in och funnits tillgängliga för studenterna under hela kursen så snarare att behovet tillfälligt har minskat för HIS-studenternas del. För framtiden är planen att kombinera egna föreläsningar med e-Learningsmaterial men den tiden har inte funnits nu i och med de snabba omställningarna till fjärrundervisning.”

Skulle ni rekommendera andra högskolor eller företag att använda sig av e-Learning?

”Det finns absolut stora möjligheter med tjänsten, men det kräver tid att paketera och skräddarsy vilka filmer som ska användas för varje ändamål. Om ett företag använder tjänsten är det nog lättare att användaren själv söker i sökfunktionen på det ämne man vill lära sig mer om.”

– Johanna Högberg, Adjunkt i integrerad produktutveckling, Högskolan i Skövde