innovation

Sverige är näst bäst i världen på innovation

World Intellectual Property organization släpper varje år en rapport om ”Global Innovation Index”. I upplagan från 2021 ligger Sverige på andra plats, där Schweiz kammar hem en förstaplacering och USA en tredjeplacering.

Resultatet baseras bland annat på

  • Total investering i forskning och utveckling (FoU)
  • Mängden forskning
  • Antalet patentansökningar
  • Totalt investerat riskkapital

(I förhållande till landets storlek och BNP).

Rapporten om Global Innovation Index har utkommit i 14 år och Sverige har under lång tid legat i toppen. Att Sverige återigen placerar sig på andra plats är en bekräftelse på att svensk industri inte har tappat några positioner under pandemin.

Svenska företag ökar fokus på innovation under 2020

Enligt en ny rapport från SCB har investering i FoU inom företagssektorn ökat med 1,4% under 2020. Samtidigt ökade andelen investerad tid på FoU med 6,8% bland industrianställda. Detta tyder på att många företag har passat på att fokusera på innovation under pandemin då det funnits en större möjlighet till interntid.

Allt som inte är under utveckling är under avveckling

Detta gäller både på individnivå så väl som på företagsnivå. Det går inte att stå still i ett företagsklimat där konkurrenterna är bland de mest innovativa företagen i världen. Nedan ser du ett kort utdrag från Cadcrafts Digital Executive Summit där Christer Olsson pratar om just detta. Hela föredraget hittar du här.