fusion 360 electronics

Fem anledningar till att använda Fusion 360 Electronics

Arbetar du som elingenjör och letar efter ett molnbaserat PCB-designverktyg? Är du en industridesigner som vill implementera PCB i ditt arbete? Fusion 360 Electronics är en omfattande och prisvärd end-to-end-lösning som förenar arbetsflöden mellan MCAD och ECAD. Nedan har vi listat fem anledningar till varför du bör använda Fusion 360 Electronics. 

1. Modernisera elektromekaniska arbetsflöden och samarbeten

Det huvudsakliga värdet av Fusion 360 Electronics är dess elektromekaniska kapacitet. Fusion 360 Electronics tillåter maskin- och elektronikingenjörer att arbeta i en enda samarbetsmiljö. Ingenjörer kan snabbt godkänna ändringar i en produkts design eftersom att det inte finns något behov av filkonverteringar eller översättningar. PCB-designuppdateringar utlöser en varning till ingenjören för att meddela dem om ändringarna. Ingenjören kan sedan snabbt och sömlöst godkänna dem.

På samma sätt kan mekaniska ingenjörer uppdatera ändringar av PCB i den mekaniska designarbetsyta som PCB-designerna kommer att godkänna. Ingenjörer behöver detta arbetsflöde för att finjustera placeringen av komponenter som kräver extern åtkomst. Dessutom är alla aspekter av ett projekt i Fusion 360 versionsbaserade. Därför är tidigare iterationer lättillgängliga att granska eller återuppta vid behov.

 

fusion 360 electronics

2. E-cooling, tillverkningsritningar och designarbetsytor

Fusion 360 erbjuder en arbetsyta som löser e-cooling som PCB-designers kan använda. Denna funktion är möjlig då 3D-modellerna av PCB:erna består av faktiska modellerade och extruderade delar med identifierat material. Fusion 360 har även en arbetsyta för tillverkningsritningar som fungerar med PCB-modeller i 3D. Det är nödvändigt att konstruera en tillverkningsritning för din design oavsett vilken produkt du vill skapa. Arbetsytan för tillverkningsritningen i Fusion 360 hjälper designers och ingenjörer att undvika besväret med att exportera filer som ska användas i en separat tillverkningsapplikation. Dessutom har Fusion 360 Electronics implementerat en designarbetsmiljö som är uppskattad av elektronikingenjörer.

3. Dirigeringsmiljöer

Det finns tre typer av dirigeringsmiljöer i Fusion 360: helt manuell, walkaround och push and shove. Den helt manuella miljön tillåter fri förflyttning av tillgångar i PCB-arbetsytan och varnar om tillverkningsfel i realtid. Walkaround-miljön är ett assisterat interaktivt läge som hjälper till med att undvika tillverkningsöverträdelser genom att förbjuda placering av tillgångar i överträdelseområden. Push and shove-miljön är en term som vanligtvis används för att dirigera spår. Medan rörliga delar, spår och andra tillgångar finns på PCB:n, kommer Fusion 360 att skjuta de andra tillgångarna ur vägen för att hantera den del som flyttas och därmed undvika tillverkningsöverträdelser.

4. Biblioteksredigerare

Biblioteken för delar är grunden till all elektronisk design. Även om du hela tiden lägger till delar till ditt reservdelslager är det svårt att ha med dem alla. Därför händer det att ingenjörer behöver bygga sina egna komponenter. Alla PCB-designers fruktar att tillverka anpassade komponenter, men genom att byta till Fusion 360 kan denna uppgift undvikas. Tack vare paketräknaren i Fusion 360 kan ingenjörer välja önskad komponentmall för att ange de mekaniska detaljerna för det nödvändiga chipet. På enbart några sekunder kommer de att ha komponentens fotavtryck och 3D-modell tillgängligt.

 

fusion 360 electronics

5. Interferenskontroller

Du kan visualisera kretskortet i kapslingen genom att tillhandahålla en modellmiljö i 3D av din elektroniska design. Med funktionerna ”Edit in place” i Fusion 360 kan du ändra din komponents plats. Dessa modifieringar kommer automatiskt att överlappa designmiljön och läggas till i PCBn. Nu när delplatsen är korrigerad och anpassad kan du göra nödvändiga ändringar av kretskortet. Den brutna processen för att konvertera och exportera filer kan vara felaktig och tidskrävande. Med Fusion 360 kommer du att meddelas om det uppstår något fel samt kunna se dem för att därmed rätta till dem.

 

Vill du veta mer om Fusion 360 Electronics?

Kontakta gärna Niklas så hjälper han dig!

 

Patrik Johansson

Account Manager