nordiskt tillväxtcertifikat

Cadcraft tilldelas nordiskt tillväxtcertifikat

Cadcraft har blivit tilldelat ett nordiskt tillväxtcertifikat från UC. Detta sigill tilldelas företag som visat en kraftig omsättningstillväxt kombinerat med bra soliditet och rörelseresultat, samt löpande ökning av antalet anställda.

Vi är ödmjuka och tacksamma att befinna oss i denna situation och vill tacka alla kunder, samarbetspartners och personal på Cadcraft som gjort detta möjligt.

Tillväxtresan fortsätter och vi söker nu fler kollegor för att möta framtidens behov. Läs mer om våra lediga tjänster här.