digitalisera fabrikerna

Viktigare än någonsin att digitalisera fabriken

De senaste åren har inneburit otroliga utmaningar för företag inom tillverkningsindustrin. Oförutsägbar efterfrågan, opålitliga leveranskedjor och oväntad produktion som startas och stoppas har fått många företag till att leta efter nya möjligheter för att bli mer anpassningsbara.

Tack vare teknikens framfart är det nu lättare att digitalisera för att tackla dagens utmaningar. Genom digitalisering kan vi skapa nya sätt att koppla samman processer i fabriken och bli mer produktiva med hjälp av automatisering och processhantering. Autodesk har ett stort fokus på att möjliggöra den fulla skalan för smart tillverkning där en central del handlar om anslutning och digitalisering kopplat till fabriksgolvet, med data i centrum. Detta kommer att underlätta samarbetet, från design till produktion, och på så sätt kan fabrikerna bli mer produktiva.

Nya förvärv till Autodesk för att digitalisera fabriken

Ett nytt förvärv till Autodesk är Prodsmart, som har tillverkat en mjukvara som optimerar tillverkningsprocesser med automatisering och digitalisering från fabriksgolvet och uppåt. Mjukvaran erbjuder ett realtidsregister för datainsamling, hantering och analys som ger produktionsledare insikter från beställning hela vägen till leverans.

Autodesk har även förvärvat IP-tillgångarna från CIMCO, som har utvecklat en teknik som automatiserar processen gällande att definiera maskinstrategier. Detta möjliggör för maskinister att bättre ansluta sig till resten av produktutvecklingens livscykel.

Förvärven av Prodsmart och CIMCO bygger på de molnbaserade PLM-funktionerna som tillkom i samband med Upchain. Genom att koppla samman projektdata från hela mjukvarumiljön för design till produktion, ökar Upchain effektiviteten samtidigt som hinder minimeras för ett bra samarbete.

De nya Autodesk-tillgångarna bidrar till att nå ut med verktyg som effektiviserar fabriksarbetsflöden, vilket leder till operativa och ekonomiska vinster för företag inom tillverkande industri.  

Är du intresserad av att veta mer om hur ni kan digitalisera fabriken?

Tveka inte på att kontakta oss!

 

Håkan Gustafson

Key Account Manager