ar inom byggnadsindustrin

AR inom byggnadsindustrin

Augmented reality (AR), på svenska ”förstärkt verklighet”, är mycket omtalat inom teknikvärlden. AR kan definieras som verkligheten kombinerad med digitalt innehåll, exempelvis figurerna i mobilspelet Pokémon Go som på skärmen syns i miljön vi befinner oss i. Den revolutionerande tekniken används inom många branscher – inte minst inom byggnadsindustrin.

6 användningsområden för AR inom byggnadsindustrin

1. Projektplanering

AR kan erbjuda mycket för arkitekter och designers i de tidiga stadierna av ett projekt. Ni kan använda AR som ett verktyg för att experimentera med form för att sälja in idén till kunder och intressenter. Med AR kan icke-designers förstå hur en arkitektonisk komposition kommer att fungera, i form av material, avsett utrymmen, placering och omgivning. AR är utmärkt för detta syfte då det tillåter vem som helst att ”vandra på platsen” långt innan första spadtaget.

2. Samarbete i realtid

Till följd av pandemin har det blivit allt mer vanligt att arbeta hemifrån och vi har fått lära oss att samarbeta med andra på distans. Detta är även något som AR har anammat. Ett exempel på detta är Virtualist, som är en virtuell online-arbetsyta för AR- och VR-samarbete. Virtualist möjliggör samarbete mellan personal och teammedlemmar i realtid i en hybrid AR-miljö. Om exempelvis en arbetsledare är på plats och går under en värmekanal, kan denne be en kollega ansluta virtuellt via mobil eller surfplatta. Tillsammans kan de se en 3D-modell av den elektriska kanalen som kommer att löpa parallellt med modellen i nästa konstruktionsfas. Samtidigt kan de markera och kommentera modeller samt bygga element efter behov.

3. Dold konstruktion

AR-teknik är idealisk för inspektion av dolda konstruktioner, exempelvis vid underjordiska byggprojekt. Istället för att sortera igenom mängder av gamla ritningar, tillåter AR byggföretag att skapa dynamiska och exakta modeller av vad som finns under jorden. Detta är en mycket bra metod ur ett säkerhetsperspektiv för att se hur farligt det kan vara att använda en grävmaskin.

4. Utbildning

AR erbjuder möjligheten att ge nya medarbetare direkta instruktioner om hur de ska utföra potentiellt farliga jobb, vilket minskar behovet av övervakning. Detta gör att byggarbetare och designers får en skarpare uppfattning om vad de bygger mot. Hela utbildningsmoduler skulle kunna integreras i AR-plattformar, vilket hjälper arbetare att lära sig när de arbetar för minskad risk för skador eller att allvarliga misstag begås.

5. Inspektion

Bygginspektion är en av de mest uppenbara användningsområdena för AR inom byggnadsindustrin. Med AR kan byggföretag omedelbart jämföra vad som har byggts med BIM-modellen, ta bilder, lägga till och revidera virtuella anteckningar som håller sig till specifika byggda eller designade element.

 

ar inom byggnadsindustrin

 

6. Drift och underhåll av anläggningar

Efter att en byggnad är färdigställd ska den förvaltas och även här kan AR göra stor skillnad. Med hjälp av AR går det att förlänga en byggnads livslängd. Genom att ha en uppdateringsbar digital modell att följa genom åren kan drift- och underhållspersonal få en enhetlig bild av hur byggnaden fungerade när den var helt ny samt hur den har förändrats under åren.

Fördelar med AR inom byggnadsindustrin

I grunden är AR ett kommunikationsverktyg som är enkelt att läsa av och lättare att förstå. Denna enkla kommunikation gynnar både personal som lär sig en ny konstruktionsmetod eller investerare som behöver vinnas över till ett nytt designkoncept. Dessutom sparar företag både tid och pengar då designen kan diskuteras och valideras innan den sätts i produktion.

Vill du veta mer om AR? 

Tveka inte på att kontakta Emad!

 

Emad Zorevand

AEC Account Manager