innovativa produkter

Kraftig ökning av innovation hos svenska företag

Vi har tidigare skrivit om hur Sverige är näst bäst i världen på innovation. I Bloombergs granskning  ”World’s 60 most innovative economies” hamnar Sverige på 5:e plats (se bilden ovan).

Stark innovationskraft är en förutsättning för den svenska industrins framgång och är därför viktig att bibehålla. Ny statistik från SCB (Statistiska centralbyrån) visar på en tydlig trend där små svenska företag med 10-49 anställda har satsat hårt på innovation under pandemin. 

 

150% ökning

150% ökning av innovativa produkter hos mindre företag

Data som släpptes 2022-06-07 av SCB visar att mindre företag ökade satsningen på FoU (forskning och utveckling) med nästan 150% under pandemin. Samtidigt ökade mellanstora företag (50-249 anställda) med 5% totalt (15% ökning internt) och stora företag (250 anställda eller fler) minskade med 13%.

Vad är det som gör att de mindre företagen gör en så drastisk ökning jämfört med de större företagen då alla är drabbade av pandemin?

 

Intresset för innovativa produkter ökar

innovation

Mindre företag har identifierat att en kraftigt växande procentandel av deras omsättning utgörs av mer innovativa produkter, vilket kräver att detta område prioriteras. Samtidigt utgörs en långsamt växande del av de större företagens omsättning av mer omdanande innovation, där man är först till marknaden med ny teknik. 

Även om det fortfarande är ”basprodukterna” som säljer bäst inom tillverkande industri ska vi inte underskatta vikten av att uppfattas som en innovativ ledare inom sin bransch.

 

Hur frigörs tid till innovation?

Mellan år 2019 och 2020 hade många företag en minskad orderingång, vilket frigjorde mer tid för innovation. Som ett resultat av detta har vi sett en 150% ökning av satsning på FoU hos mindre företag under 2020. På Cadcrafts har vi över 1700 kunder, främst inom tillverkande industri, och vår erfarenhet är att de mindre företagen har satsat hårdare på förbättringsåtgärder de senaste åren. Detta i syfte om att minimera manuell administration och frigöra tid till värdeskapande arbete mot slutkund. 

Två av våra kunder som har förverkligat sin vision är Hanter IT som sparar över 1000 timmar per år med hjälp av en dokumenthanteringslösning, samt ITK Envifront som också sparar över 1000 timmar årligen med en systemintegrationslösning.

 

Vill du frigöra mer tid för innovation? 

Tveka inte på att kontakta Patrik!

 

Patrik Johansson

Account Manager