svensk industri

Hur har det gått för svensk industri under andra pandemiåret?

Trots utmaningar under våren 2020 har svensk industri klarat pandemin bättre än förväntat. Orderingången har ökat till nivåer som är högre än innan pandemin.

Den totala orderingången för svensk industri har, enligt SCB, ökat med 33,9% i maj 2021 jämfört med samma period förgående år. Jämför vi total orderingång från januari till maj 2021 är ökningen 17,4% jämfört med motsvarande period förra året. Resultatet beror huvudsakligen på en kraftigt ökad export i samband med en ökad efterfråga på den globala marknaden. Efterfrågan har inte enbart ökat globalt, utan även lokalt.

De senaste siffrorna från SCB visar att svensk tillverkande industri redan under det första halvåret av 2021 erhållit ordrar till ett värde motsvarade 96% av den totala orderingången under 2020. Det går bra nu..

Läs gärna vår tidigare analys om resultatet för år 2020 ”Hur stor påverkan har Covid-19 på industrin?”

Cadcraft har ca 1700 kunder primärt inom svensk tillverkningsindustri. Resultatet ovan bekräftas i dialog med våra kunder, där det generellt förekommer en försiktig positivitet samtidigt som de flesta har väldigt mycket att göra.

Bra jobbat svensk industi! Nu tar vi sommarledigt och laddar batterierna så att vi kan komma tillbaka till en intensiv och spännande höst.

Glad sommar önskar vi på Cadcraft!