Om Cadcraft

Cadcraft är mötet mellan era digitala öar. Med utgångspunkt i CAD, BIM, PDM och PLM samt med över 35 års erfarenhet är vi experter på digitalisering. Digitalisering för en hållbar bygg- och tillverkningsindustri.

Cadcraft – Vi digitaliserar för en hållbar framtid

Vi skräddarsyr digitala lösningar för företag inom byggnads- och tillverkningsindustrin. Dessa lösningar ger långsiktig hållbarhet både ekonomiskt och miljömässigt.
Med cirka 50 anställda och över 35 år i branschen som Autodesk-guldpartner effektiviserar vi verksamheter genom att utveckla lösningar med utgångspunkt i BIM, CAD, PDM och PLM.

Något vi ofta nämner är ”Cadcraft-andan” som har vuxit fram genom åren. Den innebär att vi engagerar oss i varje medarbetare för att denne ska känna sig betydelsefull och motiverad i sitt arbete. Vår arbetsplats är familjär och inkluderande med korta beslutsvägar där möjligheten finns att vara med och påverka.

Med vår djupa och breda kompetens kombinerat med ett högt engagemang har vi lyckats etablera många goda och långvariga kundrelationer. Detta är ett bevis på att vi är en partner att lita på.

 

VÅRA KÄRNVÄRDEN

 

Nyfikenhet

Vi har ett genuint intresse och engagemang för våra kunder och deras verksamhet. 

KOMPETENS

Vi är professionella och kunniga inom respektive kompetensområde och alltid nyfikna på nya tekniska lösningar. På Cadcraft är vi alla tekniknördar på ett eller annat sätt. Att hålla sig uppdaterad om ny teknik inom sitt specialistområde är en självklarhet.

ÄKTHET

Vi är ärliga och rejäla i vårt bemötande gentemot varandra och våra kunder. Raka puckar, öppenhet och att hålla vad vi lovar är grundläggande för ett framgångsrikt samarbete.

AMBItION

Vi har en målinriktad verksamhet med stark framåtanda i allt arbete vi utför. Tillsammans identifierar vi den kort- och långsiktiga målbilden och därefter planerar och driver vi arbetet för att uppnå önskat resultat.

HÅLLBARHET

Vi har ett helhetsperspektiv gällande miljö, hälsa och ekonomi för en hållbar framtid. Även om vi internt har investerat i solceller, elbilar och laddningsstationer görs det stora hållbarhetsarbetet ute hos våra kunder, när vi tillsammans effektiviserar deras verksamheter. Vi ser hållbarhet som mer än bara minskade koldioxidutsläpp. Det handlar även om att ha en långsiktigt hållbar ekonomi i verksamheten samt en hållbar arbetskultur och arbetsmiljö som bidrar till medarbetarnas välmående.