Om Cadcraft

Cadcraft – Vi digitaliserar för en hållbar framtid

Vi skräddarsyr digitala lösningar för företag inom byggnads- och tillverkningsindustrin. Dessa lösningar ger långsiktig hållbarhet både ekonomiskt och miljömässigt.
Med cirka 50 anställda och över 35 år i branschen som Autodesk-guldpartner effektiviserar vi verksamheter genom att utveckla lösningar med utgångspunkt i BIM, CAD, PDM och PLM.

Något vi ofta nämner är ”Cadcraft-andan” som har vuxit fram genom åren. Den innebär att vi engagerar oss i varje medarbetare för att denne ska känna sig betydelsefull och motiverad i sitt arbete. Vår arbetsplats är familjär och inkluderande med korta beslutsvägar där möjligheten finns att vara med och påverka.

Med vår djupa och breda kompetens kombinerat med ett högt engagemang har vi lyckats etablera många goda och långvariga kundrelationer. Detta är ett bevis på att vi är en partner att lita på.