Produktion

Har ni maximerat er produktion? Har ni kontroll i alla led? Upplever ni många manuella misstag?

PRODUKTION

 

Att producera är inte okomplicerat. Det är här man får kvitto på om allt gjorts korrekt i tidigare led, så att produktionen för produkten är optimal. Produktion är också en synnerligen komplex och omfattande verksamhet, med många steg och därmed många felkällor. Effektiv produktion kräver kontroll i alla led, och en hög grad av automatisering för att undvika manuella misstag.

Cadcraft kan bidra på många vis även i produktionsledet. Avancerade planeringsverktyg är en viktig insats, där Cadcraft tillhandahåller system för mer avancerade kundanpassningar. Systemet driftas av Cadcraft och håller reda på såväl NC-koderna för den aktuella ordern, som tidsåtgång i maskinen för produktionen och leveranstid för ordern. Kvalificerade system för så kallad nestning, där man utnyttjar dyrbara material på absolut maximalt vis, är en annan typisk insats.

Ta chansen att skapa en leveranssäkerhet att vara verkligt stolt över. Maximera din produktion genom att integrera den tätt med övriga led i utvecklingscykeln.

Välkommen till Cadcrafts värld av möjligheter!

PLANERINGSVERKTYG

Låt Cadcraft ta hand om systemet som styr kundanpassningarna i produktionen! Med utgångspunkt i CAD-ritningarna för en viss kundanpassad order räknar systemet fram NC-koderna, som styr fräsar och andra produktionsmaskiner. Säljare och återförsäljare har access och kan själva kontrollera var i produktionen orderna befinner sig och få fram tidsåtgång och leveransdatum. Cadcraft beräknar, bygger och driftar via extern server. Automatiserat, exakt och kundvänligt.

NC-STYRNING

Automatisering är nyckeln till en produktion med så få felkällor som möjligt. Självklart ska NC-kodningen, som styr fräsar och övriga produktionsmaskiner, genereras direkt från den färdiga konstruktionsritningen. Cadcraft hjälper dig skapa såväl enkla som mer omfattande automatiseringar när det gäller NC-styrning.

STANDARDISERING

Det är bra att ha 48 varianter av muttrar att välja på. Men arbetet går fortare och blir effektivare om man bara har tio – vilket också är enklare för produktionsavdelningen att lagerhålla. Det är grundtänket bakom standardisering. Genom att arbeta med begränsade, men relevanta och tillräckliga valmöjligheter och ständigt se till att komponenter och moduler hålls uppdaterade och aktuella, skapas smidiga arbetsflöden både på konstruktionsavdelningen och i produktionen. Cadcraft hjälper dig identifiera möjligheterna med standardisering.

FYLL I FORMULÄRET FÖR MER INFORMATION!