Autodesk Build

Förbättra byggprocessen genom att ge tillgång till anslutna team, arbetsflöden och data direkt från byggarbetsplatsen.

Autodesk Build

Beskrivning

Vad är Autodesk Build?

Autodesk Build, tidigare BIM 360 Build, syftar till att förbättra samarbetet och kommunikationen mellan byggproduktionen och projekteringen, det vill säga bygget och kontoret. Programvaran är en molntjänst och ger tillgång till Autodesk Construction Cloud.

Projektledning

Säkerställ att projektet löper på enligt plan genom att förbättra samarbetet och minska misskommunikation, fel och omarbetningar.

Kvalitetssäkring

Med Autodesk Build kan du spåra alla problem på ett och samma ställe, vilket öppnar upp möjligheten för att lösa problemen tidigare. Minska kostsamma omarbetningar och få kontroll på projektets tidsram.

Säkerhetshantering

Utveckla lättanvända, repeterbara säkerhetsprogram och få alla teammedlemmar att ta ansvar över platsens säkerhet.

Kontrollera kostnaderna med hjälp av Autodesk Build

Koppla samman projektledning och fältkörningsdata till kostnadsaktiviteter i syfte om att förstå grundorsaker och kostnadseffekter.

Anslut RFI:er

Skapa RFI:er och hantera granskningsprocessen. Anslut RFI:er till frågor, orderändringar eller mötesprotokoll.

Vad innebär Sheets i Autodesk Build? 

Antalet Sheets är det totala antalet som du har tillgång till i området ”Sheets” i programvaran och avser alla projekt som du är delaktig i. Alla Sheets, inklusive revisioner, räknas med i dina begränsade Sheets. Dokument och filer som finns i området ”Filer” är inte inkluderade i denna begränsning. Ett Sheet är en ritning som har gått igenom arbetsflödet för publicering av Sheets.

Ska jag välja 550 Sheets, 5000 Sheets eller Unlimited? 

  • 550 Sheets för ett litet projekt och teamsamarbete.
  • 5000 Sheets för ett flexibelt samarbete mellan många olika projekt.
  • Unlimited Sheets för ett samarbete utan begränsningar.

Supportavtal

Du vet väl om att du kan köpa supporttimmar hos oss på Cadcraft? Vår first line-support hjälper dig med enklare problem och frågor som tar mindre än tio minuter att lösa. Har du problem som tar längre tid kopplas du vidare till någon utav våra specialister.

Köp supporttimmar här!