DISTANSSUPPORT

Med ett distanssupportavtal från Cadcraft säkrar du upp din funktion av dina kritiska CAD/PDM lösningar.

DISTANSSUPPORT

Beskrivning

SUPPORT

För att höja kvalitén på vår service har vi upprättat ett Support Center för att hjälpa våra kunder med frågor och problem runt CAD & PDM samt av Cadcraft anpassade program. Cadcraft Support Center ger stöd per telefon och fjärruppkoppling eller via e-post i det dagliga användandet av datorsystemet. Fjärruppkoppling underlättar vid förklarade av ett problem och Cadcrafts supportpersonal kan snabbare och bättre hjälpa er och lösa problemet.

Telefon: 033 -205090
E-post: support@cadcraft.se

Supporten är tillgänglig under normal kontorstid, 08:00-16:00.

Cadcrafts Supportportal – Klicka här så kan du som supportkund överblicka dina ärenden och registrera nya. Du kommer även åt vår kunskapsdatabas.
GoToAssist – Klicka här för att fylla i sessionsnumret du fått från vår support, eller för att ladda ner GoToAssist-klienten.
TeamViewer – Klicka här för att ladda ner TeamViewer-klienten så vi kan koppla upp oss mot din dator.

ALLMÄNT

Genom att ringa 033-20 50 90 får du direkt prata med vår first line support. De hjälper dig med enklare problem och frågor som tar mindre än 10 minuter att lösa. Du får även hjälp med att lägga in ärenden som är svåra att förklara i text eller när du helt enkelt inte vet hur du skall formulera din fråga. Samtalet spelas in och ett ärendenummer kopplas till samtalet, du behöver därför inte förklara allt igen. Ärenden som tar längre tid än 10 minuter att lösa eskaleras till våra specialister där du får bästa möjliga hjälp oavsett problem.

Supporten gäller för Autodesk-produkter som Cadcraft har levererat. Vi supporterar nuvarande version samt tre versioner bakåt. För äldre versioner är supporten begränsad pga. Autodesks supportpolicy. Supporten omfattar råd om normalt användande av systemet och av tidigare nämnda CAD-applikationer och PDM-system. Support lämnas per telefon, fjärruppkoppling eller via e-post. Supporttiden (för dig med supportavtal) registreras samt avräknas per påbörjad 15:e minut som Cadcrafts personal arbetar med ärendet. Behöver du mer supporttid än den avtalade, diskuteras vi gemensamt fram en höjning av supportnivån som då köps till. Alla supportärenden registreras.

MINST 95% KUNDNÖJDHET

Att du är nöjd är viktigt för oss, därför mäter vi löpande hur nöjda våra kunder är med den hjälp de får via vår support. Målsättningen är att hålla minst 95% kundnöjdhet, i dagsläget ligger vi på 98% vilket vi är stolta över.

CADCRAFT SUPPORTAVTAL (FÖR DIG MED SUPPORTAVTAL)

Du som har supportavtal kan logga in på vår supportporttal och se dina gamla och nya ärenden. När du registrerar nya ärenden i supportportalen får du förslag på artiklar som är relevanta. Du kan även söka direkt i vår kunskapsdatabas eller klicka dig runt bland artiklarna. Alla ärenden loggas noggrant och du får kontinuerligt uppdatering om vad som händer i ditt ärende via mail. Om du vill komplettera informationen i ärendet kan du svara på mailet så kopplas informationen till rätt ärende.

SAKNAR DU SUPPORTAVTAL?

Vi hjälper dig självklart ’ven om du inte har supportavtal, dock till en något högre kostnad är de som har avtal. Se prislistan längre ner för aktuellt pris.

VAD INGÅR INTE I SUPPORT?

Samtal av utbildningskaraktär anses inte vara support. Installation ingår inte i supportens åtagande, men frågor av installationskaraktär besvaras i den mån det går. Anpassningar och konfiguration ingår inte.

PRISER

Vi har delat upp vår support i olika steg beroende på dina behov:

Engångssupport (för dig utan supportavtal) – 790kr per påbörjad halvtimma
Support 10 (7200kr) – Obegränsat antal ärenden upp till totalt 10 timmar per år
Support 15 (10000kr) – Obegränsat antal ärenden upp till totalt 15 timmar per år
Support 25 (15000kr) – Obegränsat antal ärenden upp till totalt 25 timmar per år
Support 40 (25000kr) – Obegränsat antal ärenden upp till totalt 40 timmar per år
Support 80 (50000kr) – Obegränsat antal ärenden upp till totalt 80 timmar per år