Dynamo Studio

Dynamo Studio är en fristående programmeringsmiljö. Skapa visuell logik för att granska parametriska konceptuella konstruktioner.

Dynamo Studio

Beskrivning

Vad är Dynamo Studio?

Dynamo Studio är en miljö för visuell programmering som låter designers utforska parametrisk, konceptuell design och automatisera olika uppgifter. Med hjälp av Dynamo Studio kan du integrera automation i BIM-processen, förbättra arbetsflöden för dokumentation, koordination och analys. Du kan även automatisera repetitiva uppgifter för att förkorta och effektivisera designprocessen. Dynamo ger även åtkomst till Revit API (Application Programming Interface) på ett mer tillgängligt sätt.

Du skapar kod i ett kraftfullt och enkelt gränssnitt där du använder grafisk logik för att styra prestationen av din design och på så sätt hitta lösningar på mer komplexa och geometriska problem. Du kan upprepa och testa flera alternativa designlösningar snabbare, med enkla data, logik och analys.

Istället för den mer traditionella programmeringen via text, får vi tillgång till grafiska noder som hjälper oss att skapa en visuell logik för att utforska parametriska konceptdesign och automatisera uppgifter.

Exempel på fördelar med Dynamo:

  • Automatisera repetitiva arbete
  • Utforska alternativa design
  • Extrahera eller addera information till modellen

 

Supportavtal

Du vet väl om att du kan köpa supporttimmar hos oss på Cadcraft? Du kommer i kontakt med vår first line-support som hjälper dig med enklare problem och frågor som tar mindre än tio minuter att lösa. Har du problem som tar längre tid kopplas du vidare till någon utav våra specialister.

Köp supporttimmar här!