FACTORY DESIGN – PÅBYGGNADSKURS

Factory Design är en företagsanpassad påbyggnadskurs för dig som arbetar i Inventor. Du kommer lära dig de olika funktionerna för fabrikslayouter.

FACTORY DESIGN – PÅBYGGNADSKURS

Beskrivning

Inventor Factory Design är en påbyggnadskurs för dig som ska använda Factory-modulen i Autodesk Inventor Professional. Våra duktiga och certifierade undervisare guidar dig genom programmet. Genomgångar och visningar kombineras med våra egna övningar.

Kursinnehåll

Vilken målgrupp kan gå kurs inom Inventor Factory Design?

Användare som skall börja använda Inventors och AutoCADs modul för layouthantering.

Målsättning för Inventor Factory Design-kurs

Efter genomförd kurs ska du kunna skapa layouter i AutoCAD och Inventor samt visualisera dem i Navisworks.

Målet efter genomförd kurs är att du skall kunna:

Introduktion
– Förstå det grundläggande upplägget med modulen och de inblandade CAD- programmen.
3D-layouter
– Skapa 3D-layouter i Inventor med hjälp av Asset-biblioteket.
2D-layouter
– Kombinera 3D-layout med 2D-layout i AutoCAD.
AutoCAD Architecture
– Skapa enkla väggar och dörrar med AutoCAD Architecture.
Navisworks
– Skapa visualisering av hela layouten i Navisworks.
Assets
– Skapa egna 2D- och 3D-objekt som kan användas som layoutobjekt (Assets).

Övningar

Övningarna är pedagogiskt upplagda för att du skall få öva på att skapa layouter i Inventor Factory Design. Fokus ligger på rätt metodik för att du från början skall lära dig skapa layouter på ett så effektivt sätt som möjligt.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i Autodesk AutoCAD och Inventor är en förutsättning för en bra kurs.

Kursmaterial

Vi använder Powerpoint med översiktsinformation och kompletterar med egna övningar. Kursmaterial ingår i kursen.

Kursinnehåll i Inventor Factory Design

Introduktion
– Cadcraft
– Autodesk AutoCAD och Inventor
– Allmän information
– Syfte och mål
3D-layouter
– Sätta in Assets
– Hantera egenskaper
– Länka ihop Assets
– Använda DWG som underlag
2D-layoter
– Synkronisera AutoCAD och Inventor
– Hantera Assets i AutoCAD
AutoCAD Architecture
– Använda AutoCAD Architecture till att skapa väggar och dörrar
Navisworks
– Skapa total layout i Navisworks
– Mätning och kontroll
– Visualisering
Skapa egna Assets
– Skapa egna Assets med grundläggande funktionalitet
– Använda enkel iLogic-kod
– Parametrar och egenskaper
I mån av tid
– Hantering av punktmoln i Inventor och Navisworks
– Processimulering

Avslutning
– Syfte och mål
– Kursutvärdering
– Fortsättningskurser etc.

Information

– Lånedator ingår
– Kursmaterial ingår inte
– Lunch och fika ingår
– Kurslängd: 2 dagar
– Tid: 09.00-16.00
– Priser gäller exkl. moms
– Offert vid förfrågan

Interaktiv lärarledd distansutbildning

Har du inte möjlighet att komma till något utav våra kontor? Inga problem! Genom distansuppkoppling får du fortfarande möjlighet att använda programvaran på våra kraftfulla kursdatorer samt följa de övningar våra kursledare går igenom.
Vi rekommenderar att du har två skärmar och ett headset för att kunna få ut det bästa av vår distansutbildning. Kontakta oss för mer information!