iTools iConnect

iTools iConnect är en integrationsplattform som konverterar data från CAD-modellens stycklista, alternativt artikeldata i PDM-systemet, till artiklar och artikelstruktur i företagets affärssystem.

iTools iConnect

Beskrivning

iTools iConnect – plattformen för integration

En av de viktigaste delarna inom digitalisering är systemintegration. Det finns stora möjligheter till effektivisering hos tillverkande företag genom integration mellan olika affärskritiska system. iConnect automatiserar primärt informationsutbytet mellan konstruktionsavdelningen och resten av företaget.

iConnect är en flexibel integrationsplattform som kopplar samman PDM-, PLM- och ERP-system. Men det kan även röra sig om smart hantering av XML-data som ska föras vidare till databasbaserat system.

iconnect

Integration minimerar behovet av manuell överföring av data och eliminerar därmed risken för fel. Införande av integrationslösning driver ofta en viktig standardiseringsprocess. Det skapar helt enkelt bättre förutsättning för ordning & reda. Ett exempel kan vara synkroniserad revisionshantering mellan artiklar i PDM/PLM och ERP vilket minimerar risken för beställningar baserat på felaktigt underlag.

Funktionalitet

Nivå av integration beror på typ av datakällor.

 • Indata XML
  • Översättning av BOM-data (stycklista) till artiklar & artikelstruktur i affärssystem
  • Möjlighet till automatisk övervakning av importfolder
  • Konfigurerbara skript baserat på Lua, exempelvis:
   • Byte av enheter
   • Sammanslagning av datafält
   • Addering av statiska värden

 

 

 • Indata PDM Vault Pro eller PLM Fusion Manage
  • Automatisk export av komplett artikelstruktur till affärssystem vid release i PDM/PLM
  • Automatisk koppling av dokument på artikel, t.ex. PDF, DXF m.m.
  • Konfigurerbara skript baserat på Lua, exempelvis:
   • Byte av enheter
   • Sammanslagning av datafält
   • Addering av statiska värden

 

Beroende på affärssystem/mottagande systems möjligheter:

 • Automatisk revisionshantering i affärssystem kopplad mot revisionshantering i PDM/PLM
 • Varning i affärssystem, vid revision av artikel i PDM/PLM
 • Dynamisk 2-vägskommunikation mellan PDM/PLM och affärssystem
  • Primärt “read-only”, t.ex. lagersaldo, kostnad, leverantör mm
 • Hantera operationslista för aktuell artikel, som följer med in i affärssystemet

 

Anpassningar

Finns det andra önskemål runt beredning av data så tar vi fram en add-in anpassat efter era behov. En sådan anpassningar skulle exempelvis kunna vara hantering av råmaterial och mängdning.

Ladda ner produktdatablad

iTools iConnect