iTools iConnect

iTools iConnect är ett integrerat tilläggsprogram till Autodesk Vault som konverterar data från CAD-modellens stycklista, alternativt artikeldata i PDM-systemet, till artiklar och artikelstruktur i företagets affärssystem.

iTools iConnect

Beskrivning

Största potentialen till effektivisering hos tillverkande företag ligger idag oftast i gränssnittet mellan olika affärskritiska system. iTools iConnect automatiserar informationsutbytet mellan konstruktionsavdelningen och resten av företaget. Tilläggsprogrammet konverterar data från CAD-modellens stycklista, alternativt artikeldata i PDM-systemet, till artiklar och artikelstruktur i företagets affärssystem. Detta minimerar behovet av manuellt överförd data och eliminerar risken för felskrivningar. Genom synkroniserad revisionshantering i PDM och ERP förhindras att det görs beställningar baserat på felaktigt underlag.

Minimera manuellt arbete

  • Översättning av BOM-data (stycklista) till artiklar och artikelstruktur i affärssystem
  • Automatisk export av komplett artikelstruktur till affärssystem vid release i PDM

Alltid korrekt underlag

  • Generering av nytt ritningsunderlag (PDF) kopplat till aktuell artikel i affärssystemet vid statusförändring i PDM
  • Varning i affärssystem, vid revision av ritning/artikel i PDM
  • Automatisk revisionshantering i affärssystem kopplad mot revisionshantering i PDM

Full integration

  • Dynamisk 2-vägs kommunikation mellan CAD/PDM och affärssystem
  • Lagersaldo från affärssystemet kan läsas och visas i CAD/PDM-systemet

Lägg till ytterligare operationer

  • Gränssnitt för att lägga till och ändra operationslista för aktuell artikel som följer med in i affärssystemet

Övriga funktioner i iTools iConnect

  • Möjlighet till publicering av dokument på SharePoint
  • Möjlighet till koppling mot NC – maskiner för bearbetning

Pris: Offert vid förfrågan.

Produktdatablad

iTools iConnect