iTools Inventor

Detta är ett integrerat tillägg till Autodesk Inventor som erbjuder automation och smarta verktyg som underlättar konstruktörens arbete.

iTools Inventor

Beskrivning

iTools Inventor är ett integrerat tilläggsprogram för Autodesk Inventor som automatiserar tidskrävande arbetsuppgifter och innehåller smarta verktyg som underlättar konstruktörens arbete.

TIlläggsprogrammet innehåller ett lättanvänt gränssnitt. Den enkla hanteringen av iProperties i iTools Inventor Property manager ger alla Inventor-användare möjlighet att avsevärt förenkla det tidsödande arbetet med att fylla i iProperties, på samtliga dokumenttyper i Inventor. Exempel på annan funktionalitet är konfigurerbara snabbkommandon för utskrift, ritramar och templates. iTools Inventor används idag av över 1000 konstruktörer.

Propertyhantering i Inventor

 • Förkonfigurerade listor
 • Obligatoriska fält
 • Kopiering av fält mellan modell och ritning
 • Hantering av material, färger och BOM-struktur
 • Skapa temporära material
 • Visning av properties som: skala, vikt, volym, area, area för utbredd plåt m.m.

Funktioner i ritningsläget

 • Förkonfigurerade listor
 • Obligatoriska fält
 • Kopiering av fält mellan modell och ritning
 • Hantering av material, färger och BOM-struktur
 • Skapa temporära material
 • Visning av properties som: skala, vikt, volym, area, area för utbredd plåt m.m.
 • Funktioner i ritningsläget
 • Snabbutskrifter
 • Byte av ritramar och rithuvud
 • Snabbval för templates

Export av andra filformat

 • Snabbkommandon
 • Konfigurerbar export
 • DXF-export från Sheet Metal

Utskrift

 • Konfigurerbar PDF-utskrift
 • Automatgenererat mail med bifogad PDF

Stödfunktioner för Vault

 • Rensa bort temp-filer, bak-filer samt oldversion-kataloger
 • Rensa bort tomma kataloger
 • Återskapa katalogstruktur

Övriga funktioner i iTools Inventor

 • Specialfunktioner för modellering
 • Möjlighet för Cadcraft att skapa kundspecifika anpassningar
 • Administratörsgränssnitt
 • Möjlighet att skapa olika användarprofiler

Ladda ner Produktdatablad

iTools Inventor