iTools Suite

iTools Suite är en programpaketering med både iTools Inventor och iTools Vault.

iTools Suite

Beskrivning

Produkten innehåller både iTools Inventor och iTools Vault.

iTools Inventor

iTools Inventor är ett integrerat tilläggsprogram för Autodesk Inventor som automatiserar tidskrävande arbetsuppgifter och innehåller smarta verktyg som underlättar konstruktörens arbete.
Itools 2019 är helt omgjord från grunden med ett nytt och mer lättanvänt gränssnitt. Den enkla hanteringen av iProperties i iTools Inventor Property Manager ger alla Inventor-användare möjlighet att avsevärt förenkla det tidsödande arbetet med att fylla i iProperties, på samtliga dokumenttyper i Inventor. Exempel på annan funktionalitet är konfigurerbara snabbkommandon för utskrift, ritramar och templates. iTools Inventor används idag av över 1000 konstruktörer.

Propertyhantering i Inventor

 • Förkonfigurerade listor
 • Obligatoriska fält
 • Kopiering av fält mellan modell och ritning
 • Hantering av material, färger och B.O.M. – struktur
 • Skapa temporära material
 • Visning av properties som: skala, vikt, volym, area, area för utbredd plåt m.m.

Funktioner i ritningsläget

 • Snabbutskrifter
 • Byte av ritramar och rithuvud
 • Snabbval för templates

Export av andra filformat

 • Snabbkommandon
 • Konfigurerbar export
 • DXF-export från Sheet Metal

Utskrift

 • Konfigurerbar PDF-utskrift
 • Automatgenererat mail med bifogad PDF

Stödfunktioner för Vault

 • Rensa bort temp-filer, bak-filer samt oldversion-kataloger
 • Rensa bort tomma kataloger
 • Återskapa katalogstruktur

Övriga funktioner

 • Specialfunktioner för modellering
 • Möjlighet för Cadcraft att skapa kundspecifika anpassningar
 • Administratörsgränssnitt
 • Möjlighet att skapa olika användarprofiler

iTools Vault

iTools Vault är ett tilläggsprogram för Autodesk Vault som automatiserar tidskrävande arbetsuppgifter och innehåller smarta verktyg som underlättar i arbetet, från uppstart till avslut av ett projekt. Automatgenerera förkonfigurerad mappstruktur vid uppstart av projekt. Aktivera förvalda processer och händelser då livscykelförändringar görs i CAD-dokument. Snabbt och säkert!

Anpassningsbara jobbserver-funktioner

 • Skapa jobbaserade på statusförändring
 • Skapa pdf, dwf, dwg, dxf, step, sat, jt

Utskrift till skrivare

 • Koppla in dokumenten till Vault för vidare hantering
 • Kopiera dokumenten till publik area
 • Sekundära dokument
 • Jobbservern skapar sekundära dokument som t.ex. pdf, step, dwg, dxf
 • Dokumenten kopplas till filen i Vault
 • Egen flik i Vault

Hantering av properties i Vault

 • Anpassade fildatakort för olika kategorier
 • Möjlighet att redigera properties från Vault medförvalda listor och obligatoriska fält
 • Egen flik i Vault

Skapa nya filer och projekt

 • Mallar för att skapa nya projektstrukturer
 • Mallar för att skapa nya dokument med tillhörande fildatakort
 • Filtrerade vyer
 • Anpassad flik för att visa anpassade vyer

Visning av sekundära dokument för en sammanställningsstruktur

 • Visning av strukturer med markerade komponenter som t.ex. reservdelar.
 • Export av filtrerad vy till excel
 • Hantera sekundära dokument från filtrerad vy

Övriga funktioner

 • Replicering av mappstruktur från Vault till arbetsmapp
 • Synkronisering av properties från projektmapp till filer
 • Städningshjälpmedel för arbetsmappar
 • Skapa dokument som t.ex. Excel eller Word från färdiga mallar med nummergenerering
 • iTools Vault har ett inbyggt system som gör det enkelt att skräddarsy funktioner kopplade till livscykelförändringar

Ladda ner Produktdatablad

iTools Inventor

iTools Vault