iTools Surveillance Manager

Ett tilläggsprogram som övervakar dina servrar och meddelar dig vid eventuella driftproblem.

iTools Surveillance Manager

Beskrivning

iTools Surveillance Manager är ett integrerat tilläggsprogram som är till för övervakning av servrar, hårddiskar, Autodesk Vault backup och servertjänster. Systemet bygger på att övervakade enheter i nätverket kontinuerligt skickar information till en central server. Den centrala servern sammanställer informationen och varnar genom att skicka ett e-mail om någonting inte fungerar som det skall. Det samma händer om hårddisken börjar bli full och nyttjandegraden överstiger ett förutbestämt värde.

Proaktivt

Om en tjänst slutar att fungera, till exempel om hela servern stannar, skickar systemet ut ett e-mejl varje timme. Detta gör att du kan vara proaktiv och förhindra eventuella driftstörningar före de inträffar alternativt påverkar produktionen.

Hitta fel snabbare

Med iTools Surveillance Manager blir felsökningen snabbare eftersom utläsning av informationen i e-mejlet lättare kan lokalisera vad som gått snett.

Övervakning

  • Alla utpekade diskar i vald server
  • Förutvalda tjänster som går på servern
  • Att Autodesk Vault-backup har genomförts
  • Att Autodesk Vault-backup inte är äldre än förvalt antal timmar
  • Övervakning sker var 10:e minut för disk
  • Övervakning sker var 5:e minut för tjänster

Larm

  • När förvalt antal timmar uppnåtts för backup, därefter var 24 timme tills felet avhjälpts
  • På tjänst och disk senast 15 minuter efter felet inträffat, därefter en gång per timma tills felet avhjälpts
  • Larm kommer i mejlform till valfritt antal mejladresser

Ladda ner Produktdatablad

iTools Surveillance Manager