iTools Vault

Ett tillägg till Autodesk Vault som erbjuder automation och smarta verktyg som underlättar i arbetet, från start till avslut i ditt projekt.

iTools Vault

Beskrivning

iTools Vault är en av våra egenutvecklade mjukvaror som är ett tilläggsprogram för Autodesk Vault. Programmet automatiserar tidskrävande arbetsuppgifter och innehåller smarta verktyg som underlättar i arbetet från uppstart till avslut av ett projekt. Vi på Cadcraft har under många år utvecklat och förbättrat iTools Vault baserat på kunders krav och önskemål, med syfte om att automatisera, kvalitetssäkra och standardisera processer.

Anpassningsbara jobbserver-funktioner

 • Skapa jobb baserade på statusförändring
 • Skapa pdf, dwf, dwg, dxf, step, sat, jt
 • Utskrift till skrivare
 • Koppla in dokumenten till Vault för vidare hantering
 • Kopiera dokumenten till publik area

Sekundära dokument

 • Jobbservern skapar sekundära dokument som t.ex. pdf, step, dwg, dxf
 • Dokumenten kopplas till filen i Vault
 • Egen flik i Vault

Hantering av properties i Vault

 • Anpassade fildatakort för olika kategorier
 • Möjlighet att redigera properties från Vault medförvalda listor och obligatoriska fält
 • Egen flik i Vault

Skapa nya filer och projekt

 • Mallar för att skapa nya projektstrukturer
 • Mallar för att skapa nya dokument med tillhörande fildatakort

Filtrerade vyer

 • Anpassad flik för att visa anpassade vyer
 • Visning av sekundära dokument för en sammanställningsstruktur
 • Visning av strukturer med markerade komponenter som t.ex. reservdelar
 • Export av filtrerad vy till Excel
 • Hantera sekundära dokument från filtrerad vy

Övriga funktioner

 • Replicering av mappstruktur från Vault till arbetsmapp
 • Synkronisering av properties från projektmapp till filer
 • Städningshjälpmedel för arbetsmappar
 • Skapa dokument som t.ex. Excel eller Word från färdiga mallar med nummergenerering
 • iTools Vault har ett inbyggt system som gör det enkelt att skräddarsy funktioner kopplade till livscykelförändringar

Vattenstämpel

 • Använd vattenstämpel på dokument för att tydliggöra en särskild status
 • iTools Vaults vattenstämplar kan automatiseras och ändras därmed baserat på statusförändring, exempelvis från ”Work in progress” till ”Preliminary”
 • Vattenstämplar kan göras på alla dokument som tillhör vald fil, så som skapade PDF-filer, DWFx-filer, DWG-filer med flera
 • Stämpeln tas bort alla relaterade dokument när underlaget frisläpps i Vault

Ladda ner Produktdatablad

iTools Vault