FORM- OCH LÄGESTOLERANSER – GRUNDKURS

Under kursen får du förståelse för hur du fångar upp och definierar funktionskrav med hjälp av form- och lägestoleranser och hur dessa entydigt kan kommuniceras till leverantörer.

FORM- OCH LÄGESTOLERANSER – GRUNDKURS

Beskrivning

Vi går igenom vilka fördelar det finns med geometriska toleranser gentemot linjära när det kommer till att definiera kraven för en produkts geometri. Vi pratar även om arbetsflöden för att systematisk använda geometriska toleranser på ett funktionellt sätt. Efter genomförd kurs skall du ha tillräckliga kunskaper för att kunna arbeta med form- och lägestoleranser på ett systematiskt och funktionellt sätt.

Kursinnehåll

Målsättning

Efter genomförd kurs skall du kunna:

 • Redogöra för begränsningar med linjära- och vinkeltoleranser.
 • Förstå varför vi använder form- och lägesanalyser.
 • Behärska funktionell och systematisk toleranssättning.
 • Ha kännedom om GPS och ISO-standarder.
 • Arbeta med toleranser för storleksdimensioner och form.
 • Arbeta med toleranser för riktning, läge och kast.
 • Systematisk applicera GPS.
 • Definiera referenser som fullt ut låser alla frihetsgrader.
 • Identifiera rollen och ordningen hos referenser som används.
 • För funktionella ytor definiera läge, riktning och form.

Målgrupp

Konstruktörer, produktionstekniker, kvalité och mätingenjörer utan tidigare nämnvärd erfarenhet av form och läge. Även den som vill fräscha upp sina kunskaper i form och läge kommer ha bra utbyte av kursen. 

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i Inventor är nödvändiga.

Kursmaterial

Vi använder eget kursmaterial som innehåller både teori och praktiska övningsuppgifter.

Kursinnehåll

 • Introduktion till form- och lägestoleranser
 • GPS och ISO-standarder
 • Symboler och termer
 • Toleranser för storleksdimensioner
 • Formtoleranser
 • Frihetsgrader
 • Referenser och referenssystem
 • Riktningstolerans
 • Lägestolerans
 • Kasttolerans
 • Måttjämkning
 • Mönster och kombinerade toleranser

Information

 • Lunch och fika ingårKursmaterial ingår
 • Kurslängd: 3 dagar
 • Tid: 09.00-16.00
 • Pris gäller exkl. moms