REVIT – AEC – GRUNDKURS – STEG 1

Arbetar du inom byggbranschen eller är du bara nyfiken på 3D-modellering? Revit – Grundkurs – Steg 1 är en förberedande kurs för dig som vill få en bra förståelse för programmets utformning, funktionalitet och metodik för att arbeta med 3D-modellering.

Detta är en intresseanmälan och du är garanterad en plats först när bokningsbekräftelse skickats.

REVIT – AEC – GRUNDKURS – STEG 1

Beskrivning

Revit – Grundkurs – Steg 1

Revit – grundkurs utgör Steg 1 i kursen Revit – grundutbildning och är allmän för alla kursdeltagare. Kursen är utformad så att du, oavsett bransch eller bakgrund skall få en bra förståelse för programmets utformning, funktionalitet och metodik för att arbeta med 3D-modellering i Autodesk Revit.
Revit AEC Grund är en förberedande kurs som på ett effektivt och grundläggande sätt skall förbereda dig för Steg 2, där du själv väljer vad du vill fokusera på och vilken funktionalitet du vill lägga din tid på att lära dig.

Kursinnehåll

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som arbetar med byggnadskonstruktion och vill lära dig ett modernt 3D-modelleringsverktyg (BIM). Den vänder sig lika väl till dig som vill använda Revit för privat bruk och till dig som bara är nyfiken på att testa 3D-modellering. Kursen är utformad för att du oavsett bransch, bakgrund eller användningsområden skall kunna tillgodose dig kursen.

Målsättning
Efter genomförd kurs skall du ha tillräckliga kunskaper i Revit för att kunna tillgodose dig Steg 2 på ett optimalt sätt.
Målet efter genomförd kurs är att du skall kunna:
Introduktion
– Förstå konceptet BIM, dubbelriktat associativitet och parametriska relationer i Revit.
Användargränssnitt
– Förstå användargränssnittet och kunna förklara parametriska objekt och familjer.
Ritteknik
– Använda redigeringskommandon och ritverktyg.
Sammansättningar
– Skapa enklare bjälklag, sammansatta väggar och tak samt kunna arbeta med dörrar och fönster.
Komponentfamiljer
– Ladda in och modifiera komponentfamiljer.
Hantering av vyer
– Skapa och hantera alla typer av vyer, arbeta med våningsplan samt hantera och anpassa visning av objekt i olika vyer.
Materialhantering
– Byta och anpassa material i byggnadsmodellen.
Måttsättning
– Använda måttsättning och villkor samt arbeta med text och littera.
Grundläggande förteckningar
– Skapa grundläggande förteckningar, uppställningar och ritningar.

Övningar
Övningarna är pedagogiskt upplagda för att du skall få öva på att modellera i Revit. Fokus ligger på rätt metodik för att du från början skall lära dig arbeta på ett så effektivt sätt som möjligt.

Förkunskaper
Grundläggande kunskaper i Windows och datorvana är en grundförutsättning för en bra kurs. Kunskapar inom andra 3D-program eller AutoCAD är till god hjälp, men inget krav.

Kursmaterial
Vi använder ett svenskt kursmaterial som innehåller både teori och praktiska övningsuppgifter. I vissa fall kompletterar vi även med egna exempel och övningar. Kostnad för kursmaterial tillkommer.

Kursinnehåll
– Användargränssnitt
– Templates
– Väggar, tak och bjälklag
– Dörrar och fönster
– Komponenter och familjer
– Text och littera
– Byggnadsdokumentation
– Visualisering
– Redigeringsverktyg
– Properties
– Rithjälpmedel
– Vyhantering
– Visningsegenskaper
– Materialhantering
– Måttsättning
– Konstruktionsvillkor

Information
– Lånedator ingår
– Kostnad för kursmaterial tillkommer (690 SEK)
– Lunch och fika ingår
– Kurslängd: 3 dagar
– Tid: 09.00-16.00
– Pris gäller exkl. moms

Interaktiv lärarledd distansutbildning
Har du inte möjlighet att komma till något utav våra kontor? Inga problem! Genom distansuppkoppling får du fortfarande möjlighet att använda programvaran på våra kraftfulla kursdatorer samt följa de övningar våra kursledare går igenom.
Vi rekommenderar att du har två skärmar och ett headset för att kunna få ut det bästa av vår distansutbildning. Kontakta oss för mer information!

Företagsanpassad kurs
Vill du att kursen skall vara företagsanpassad? Inga problem, vi kan anpassa innehållet utefter dina behov, mål och utmaningar. Hör av dig till oss för mer information och offert!