Cadcraft Discovery Workshop

Ett skräddarsytt koncept som uppmärksammar förbättringspotential hos företag gällande arbetsflöden och processer. Vi går igenom hur vi kan att öka affärsnyttan och ge en större konkurrensfördel med hjälp av digitalisering.

Varför Cadcraft Discovery Workshop?

 

Syftet med Cadcraft Discovery Workshop är att belysa frågor kring samarbete, kommunikation, informationsflöde och automatisering samt identifiera vilka delar i era arbetsflöden som skulle kunna optimeras. Målet är att ta fram en digitaliseringsplan där ni, i en takt som passar er, successivt kan öka er digitala mognadsnivå och under tiden spara både tid, pengar och höja kvaliteten på era projektleveranser.

 

Konceptet bygger på att vi kombinerar vår expertis kring teknik och digitalisering, med det ni är experter på, nämligen er verksamhet och era processer. Vi hämtar information och baserar vårt arbete utifrån diskussioner med er och era reflektioner kring utmaningar och möjligheter. Detta resulterar i att vi kan få en samlad bild över era potentiella utvecklingsområden och vilka prioriteringar som är rätt för just ert företag.     

 

Under workshopen tittar vi på era nuvarande rutiner och flöden samt diskuterar framtida ambitioner kring hur ni skulle vilja arbeta. Vi diskuterar även hur era processer går i linje med era affärsinitiativ och företagsmål. Vidare identifierar vi luckor och utvecklingsområden för att ge er nödvändiga insikter om vidareutveckling av er digitala strategi.

 

 

För en lyckad Discovery Workshop krävs följande från ert företags sida:

  • Tillhandahålla resurser med exekutiv sponsring
  • Lämpligt antal deltagare. Vad som är lämpligt diskuteras från fall till fall
  • Ert deltagande på minst en halvdags workshop, kan även bli längre, vilket också diskuteras från fall till fall
  • Deltagarna ska spegla företaget och vara en grupp som är representativ för organisationen
  • Minst en deltagare som är beslutstagare på verkställande nivå och som engagerar sig i strategiskt tänkande