Produktkonfiguration

En kund tar beslut baserat på det beslutsunderlag som finns tillgängligt vid köptillfället. I många fall har man redan gjort egna efterforskningar och bestämt vilken produkt man vill köpa innan man tar kontakt med en leverantör. I den mån produktens komplexitet tillåter, finns det mycket att vinna på att erbjuda möjligheten att konfigurera era produkter direkt på er hemsida.  

En komplett konfiguratorlösning ger även ditt företags säljare möjligheten att svara på en offertförfrågan inom några minuter med en färdig layout baserat på era standardprodukter. Den beräknar också ett pris på den aktuella produkten samt genererar konstruktionsunderlag. 

Med en konfiguratorlösning sparar du tid i alla steg runt din produkt

En konfiguratorlösning gör det möjligt att snabbare kunna bemöta kunder med information och offerthantering, samt en effektivare konstruktionsprocess med färre fel i produktionen. Genom kopplingar mot företagets affärssystem och dess artiklar skapas tidsvinster i orderhantering och inköpsprocessen.

Varför börjar så många företag inrikta sig på att automatisera flödet runt sina produkter?

Autodesk Inventor ger idag sina användare möjligheten att enkelt regelstyra sina produkter. Användaren kan på ett säkert sätt sprida informationen, både inom den egna organisationen och även till kunder på webben. Autodesks produkter ger oss och våra kunder en komplett plattform för att följa och driva denna utveckling framåt.

Vad är det som driver utvecklingen i denna riktning?

Många företag upplever en osäkerhet i att anställa unga personer på grund av brist på erfarenhet. Med hjälp av en regel styrd konstruktion vävs företagets ”Know How” in i produkterna och informationen behålls intakt även om personalen är ny eller byts ut. 

Har ni en produkt som kan beställas i flera olika varianter eller behov av att snabbt ge en layout kopplat till en förfrågan så kan en produktkonfigurator effektivisera flödet.

Vårt erbjudande

Programmeringen för en konfigurator sker i Autodesk Inventor och kallas iLogic. Har ni en Inventor licens så har ni allt som behövs för att börja bygga regler. Vi på Cadcraft har skapat ett tillägg till iLogic som öppnar en helt ny värd av möjligheter för iLogic programmering. Vårt tillägg heter Cadcraft iLogic Utilities och är ett regelverk av dynamiska funktioner.

En konfigurator som är byggd med Cadcraft iLogic Utilites återanvänder redan skapade artiklar och skapar inga extra modeller med ”Copy Design”. Vi använder standardiserade funktioner som ger oss möjligheten att bygga fullt dynamiska sammanställningar och ritningar med hög prestanda.

Vår kodning fungerar både lokalt och på Autodesk Configurator 360 och kan kopplas samman med er hemsida.

Fyll i formuläret för mer information!

 

 
 

 

 

Låter produktkonfiguration intressant för dig och ditt företag?

Kontakta oss på Cadcraft så berättar vi mer.

 

Daniel Marcus

Key Account Manager