SKILLNADEN MELLAN REVIT OCH AUTOCAD

Vad är skillnaden?

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN REVIT OCH AUTOCAD?

Den huvudsakliga skillnaden är att AutoCAD främst är ett skissverktyg för att skapa grundläggande geometrier vilka representerar verkliga ting. Revit är i sin tur ett verktyg där du skapar geometri med intelligens och som innehåller verklig information, därav termen Byggnadsinformationsmodellering, eller BIM.

Även om det finns många skillnader mellan Revit och AutoCAD, används båda programmen ofta inom samma organisation. Både Revit och AutoCAD är brett använda CAD-mjukvaror som båda används för att skapa 2D-ritningar, så som planritningar, elevationer, detaljer, 3D-modeller, konstruktionsdokument och renderade bilder.

I Autodesks Industry Collection AEC får du tillgång till både Revit och AutoCAD. 

 

 

REVIT

AUTOCAD

Översikt

BIM-mjukvara för arkitekter, ingenjörer och designers

Skapar en enhetlig modell som innehåller verklig information

Bra för modellering, kollisionskontroll och förändringshantering

Brett använd mjukvara för 2D- och 3D-CAD

Skapar grundläggande geometri som representerar verkliga ting

Bra för att rita noggranna, exakta linjer så som elevationsdetaljer etc

Verktyg

Intelligent 3D-modellbaserat designverktygProfessionellt ritnings- och dokumentationsverktyg

Arbetsflöde

Stödjer ett modelleringsflöde, där ritningar och listor skapas av direkt information från en enhetlig modell. Ändringar återspeglas i alla vyer av modellen och alla berörda element uppdateras automatiskt. Stödjer ett skissflöde där individuella ritningar skapas och redigeras oberoende av varandra.

Plattform 

Tillgänglig för WindowsTillgänglig för Windows och Mac

DWG-stöd

Importerar och exporterar DWG-filerInbyggt naturligt stöd för DWG-filer. Stödjer ett arbetsflöde där ett obegränsat antal DWG-filer kan ärvas 

Modellering

Innehåller alla viktiga byggnadselement, även information om tillverkare, modeller, priser, material och strukturer etc. 

Processer

Strömlinjeformar repetitivt skissarbete 

Analys

Flera analysmöjligheter 

Dokumentation

Genererar en uppsättning konstruktionsdokumentGenererar en uppsättning konstruktionsdokument

 

I vår videoserie nedan presenterar vi de skillnader vi tycker är viktiga

 

BEHÖVER NI HJÄLP MED ATT KOMMA IGÅNG MED REVIT?

Läs mer här om hur vi kan hjälpa er