PRODUKT-

KONFIGURATION

Standardiserar och frigör resurser

 

 

 

 

 

MED EN KONFIGURATOR-
LÖSNING SPARAR DU TID TILL ALLA STEG RUNT DIN PRODUKT

En konfiguratorlösning gör det möjligt att snabbare kunna bemöta kunder med information och offerthantering, samt en effektivare konstruktionsprocess med färre fel i produktionen. Genom kopplingar mot företagets affärssystem och dess artiklar skapas tidsvinster i orderhantering och inköpsprocessen.

VARFÖR BÖRJAR SÅ MÅNGA FÖRETAG INRIKTA SIG PÅ ATT AUTOMATISERA FLÖDET RUNT SINA PRODUKTER?

Autodesk Inventor ger idag sina användare möjligheten att enkelt regelstyra sina produkter. Användaren kan på ett säkert sätt sprida informationen, både inom den egna organisationen och även till kunder på webben. Autodesks produkter ger oss och våra kunder en komplett plattform för att följa och driva denna utveckling framåt.

VAD ÄR DET SOM DRIVER UTVECKLINGEN I DENNA RIKTNING?

Många företag upplever en osäkerhet i att anställa unga personer på grund av brist på erfarenhet. Med hjälp av en regelstyrd konstruktion vävs företagets ”Know How” in i produkterna och informationen behålls intakt även om personalen är ny eller byts ut.

Har ni en produkt som kan beställas i flera olika varianter eller behov av att snabbt ge en layout kopplat till en förfrågan så kan en produktkonfigurator effektivisera flödet.

HAKI OCH CADCRAFT

Digitalisering är en viktig komponent för att lyckas med denna omställning. HAKI har investerat i olika verktyg för att underlätta för kunden bland annat HAKI Design Tools och HAKI BIM. Haki har med hjälp av produktkonfiguration både kortat ner sina ledtider och minskat risken för felaktig indata.

HAKI Design tools är en 3D-baserad produktkonfigurator som låter användaren direkt via webben konfigurera sina ställningar.
En mycket stor besparing i ledtid och minskad risk för fel indata. Lösningen baseras på Inventor iLogic och Configurator 360. Här ifrån kan kunden även själv generera ut BIM-objekt.

HAKI BIM låter teknisk support komplettera kundens konfiguration. Data plockas digitalt från konfiguratorn och läses in till Revit för kundanpassning. I applikationen kan ställningen mängdas och data kan plockas ut till produktion. Då det krävs kan ställningens hållfasthet beräknas med hjälp av Robot Structure Analysis.

VÅRT ERBJUDANDE

Programmeringen för en konfigurator sker i Autodesk Inventor och kallas iLogic. Har ni en Inventor licens så har ni allt som behövs för att börja bygga regler. Vi på Cadcraft har skapat ett tillägg till iLogic som öppnar en helt ny värld av möjligheter för iLogic programmering. Vårt tillägg heter Cadcraft iLogic Utilities och är ett regelverk av dynamiska funktioner.

En konfigurator som är byggd med Cadcraft iLogic Utilites återanvänder redan skapade artiklar och skapar inga extra modeller med ”Copy Design”. Vi använder standardiserade funktioner som ger oss möjligheten att bygga fullt dynamiska sammanställningar och ritningar med hög prestanda.

Vår kodning fungerar både lokalt och med Autodesk molnlösning Forge Design Automation som kan kopplas samman med er hemsida.

 

Är du intresserad av att veta mer om produktkonfiguration?

Kontakta Daniel för mer information!

 

Daniel Marcus

Key Account Manager