Support

För att höja kvalitén på vår service har vi upprättat ett Support Center för att hjälpa våra kunder med frågor och problem runt CAD & PDM samt av Cadcraft anpassade program. Vi ger stöd per telefon och fjärruppkoppling eller via e-post i det dagliga användandet av datorsystemet. Fjärruppkoppling underlättar vid förklarade av ett problem och Cadcrafts supportpersonal kan snabbare och bättre hjälpa er och lösa problemet.

Tel: 010 -10 16 690
Mail: support@cadcraft.se

Supporten är tillgänglig under normal kontorstid, 08:00-16:00. Se prislistan för aktuella priser.

 

Priser

Vi har delat upp våra supportavtal i olika steg beroende på dina behov

  • Engångssupport (för er utan supportavtal) – 790 kr per påbörjad halvtimma
  • Support 10 (7 830 kr) – Obegränsat antal ärenden upp till totalt 10 timmar per år
  • Support 15 (10 720 kr) – Obegränsat antal ärenden upp till totalt 15 timmar per år
  • Support 20 (13 500 kr) – Obegränsat antal ärenden upp till totalt 20 timmar per år
  • Support 40 (27 090 kr) – Obegränsat antal ärenden upp till totalt 40 timmar per år
  • Support 80 (54 080 kr) – Obegränsat antal ärenden upp till totalt 80 timmar per år

Vad ingår inte?

Samtal av utbildningskaraktär ingår inte i supportavtalet. Installation ingår inte i supportens åtagande, men frågor av installationskaraktär besvaras i den mån det går. Anpassningar och konfiguration ingår inte.

 

Allmänt

Genom att ringa 010 -10 16 690 får du direkt prata med vår first line support. De hjälper dig med enklare problem och frågor som tar mindre än 10 minuter att lösa. De hjälper dig även all lägga in ärenden som är svåra att förklara i text eller när man helt enkelt inte vet hur man skall formulera frågan. Samtalet spelas in och ett ärende nummer kopplas till samtalet så att du inte skall behöva förklara allt igen. Ärenden som tar längre tid än 10 minuter att lösa eskaleras till våra specialister så du får bästa möjliga hjälp oavsett problem.

Supporten gäller för Autodeskprodukter som Cadcraft har levererat. Vi stöttar ej i nuvarande version samt tre versioner bakåt. För äldre versioner är supporten begränsad pga. Autodesks supportpolicy. Supporten omfattar råd om normalt användande av systemet och av tidigare nämnda CAD-applikationer och PDM-system. Support lämnas per telefon, fjärruppkoppling eller via e-post. Supporttiden (för dig med supportavtal) registreras samt avräknas per påbörjad 15:e minut som Cadcrafts personal arbetar med ärendet. Behövs mer supporttid än den avtalade, diskuteras gemensamt fram en höjning av supportnivån som då köps till. Alla supportärenden registreras.

 

Minst 95% kundnöjdhet

Att du är nöjd är viktigt för oss, därför mäter vi löpande hur nöjda våra kunder är med den hjälp de får. Målsättningen är att hålla minst 95% kundnöjdhet, i dagsläget ligger vi på 98% vilket vi är stolta över.