Samverkande tillverknings- och byggprocesser

Större möjligheter än någonsin tidigare

Möjligheter med samverkan mellan tillverkningsindustrin och byggnadsbranschen

I flera år har arkitekter, ingenjörer och entreprenörer pratat om samverkande tillverknings- och byggprocesser. Detta har länge varit ett hett ämne men utvecklingen har gått långsamt framåt.

Möjligheter med samverkan – Lära av varandra

Under ett byggprojekt behöver väldigt många beslut tas, ofta även för enklare lösningar. Kartläggs dessa beslut brukar resultatet visa att många av dem kan automatiseras, vilket gör projekteringen och produktionen mer fokuserad och effektiv.

Tillverkningsindustrin och byggnadsbranschen kan ta lärdom av varandra, vilket således de gör hela tiden. Idag är kanske möjligheterna är större än någonsin för detta, då tekniken möjliggör integration mellan olika system och lösningar för automatisering.

Tillverkningsföretag har använt modulära metoder för sin design under många år vilket gör att variationer kan byggas med samma innehåll men på ett annat sätt. Detta ger byggnadsbranschen möjlighet att bland annat:

 

  • Enkelt skapa intelligenta mönster och data
  • Svara snabbare på förslag
  • Spara material och avfall

 

Modularisering och standardisering är något som bygg- och tillverkande företag behövt genomföra för att effektivisera sin produkt- och artikelhantering, vilket medför en stor erfarenhetsbank att hämta ifrån.

Att få ut produktionsunderlag från byggprojekt kan vara en utmaning. Data som typ, storlek, kvantitet och position kan dock plockas fram och användas för tillverkning. Här handlar det om att kartlägga processen och hitta rätt systemstöd för att nyttja data.

Manuell inmatning av information och repetitivt arbete är fortfarande vanligt förekommande. Data matas in om och om igen, vilket kan leda till felkällor. Integreras systemen med varandra så säkerställs att informationen alltid är korrekt och aktuell. Denna typ av systemintegration har svensk tillverkningsindustri gjort i flera år, så även här finns många lärdomar för byggnadsbranschen att dra nytta av.

 

Utnyttja kraften i er data för varje samarbete

Digitaliseringen medför att mer och mer data skapas, och det är snabbt. En av de stora utmaningarna är att verkligen dra nytta av all data, då mycket data som skapas idag inte förs vidare till andra system eller andra delar i ett projekt. Idag är det vanligt att företag har minst fem olika mjukvaror för sin projekt- och utvecklingsprocess. De flesta mjukvaror erbjuder möjligheten till systemintegration men få företag utnyttjar detta.

Delad dokument- och informationshantering är en del i ett ökat samarbete. Idag finns stöd för att dela dokument med varandra inom branscherna, hantera utgåvor, möjliggöra kommentarshantering, få arbetsflöden och mycket mer. Fler delar kan adderas som verkligen tillför värde. 

Systemintegration är en nyckel till verklig digitalisering. Rätt systemstöd för de processer företaget har är en nyckel för mer effektivitet och ökad konkurrenskraft, här nedan exemplifierad med Autodesk Vault PLM:

 

Samverkande tillverknings- och byggprocesser

 

Samarbete mellan branscherna

Behöver tillverknings- och byggnadsbranscherna våga mer? Att verkligen ta steget att lära och dra nytta av varandra? Det kan vara en bra och viktig väg till framgång.

 

På Cadcraft har vi erfarenhet av denna typ av diskussion, både i tillverknings- och byggnadsbranschen.

Kontakta oss för diskussion om era utmaningar och möjligheter!

 

Patrik Borgenhard

Interim Marketing Manager & Key Account Manager

 

Relaterade produkter och tjänster