Konstruktion

Konstruktionsavdelningen är hjärtat i det tillverkande företaget. Här skapas produkterna, här anpassas de för olika kunder och ändamål och här sker det nytänkande som skapar konkurrenskraft och lönsamhet.

KONSTRUKTION

 

Utvecklingsingenjörerna är med rätta nyckelpersoner på företaget. Det är deras nyfikenhet, idéer och samlade erfarenheter som lägger grunden till nya smartare produkter – produkter som ger framgång både försäljningsmässigt och i produktionen.

Mot denna bakgrund – som de flesta företagsledare håller med om – är det märkligt att konstatera att många utvecklingsingenjörer ändå är fullt sysselsatta med relativt okvalificerade arbetsuppgifter. Alltför många sysslar dagligen med repetitiva eller administrativa uppgifter som sänker arbetslust och kreativitet, samtidigt som viktig ”brain power” går förlorad i utvecklingsleden.

Med relativt begränsade insatser kan administrationen minimeras och avdelningen fås att arbeta smartare. Ny arbetsmetodik, mera modularisering, standardisering och automatisering kan göra en oändlig skillnad och frigör den innovationsförmåga som är så central för ett tillverkande företag. När ingenjörerna får syssla med det de gör allra bäst – utveckla nya produkter och finjustera befintliga – kan företaget snabbt nå sin fulla potential på marknaden och konkurrera på helt nya villkor.

Välkommen till Cadcrafts värld av möjligheter!

CAD OCH KONSTRUKTION

I tillverkande företag är CAD-systemet centralt. Det är här som produkterna utvecklas och innovationerna tar form. Men också ett CAD-system kan fungera på olika sätt och stötta olika sätt att arbeta. Det är viktigt att du har rätt system, med rätt funktionalitet, för just ditt företag. Cadcraft hjälper dig att finna metodiken som gör att du utnyttjar systemet tillfullo, samt skapar de smarta genvägar som ger dig extra snabbhet och konkurrenskraft. Och självklart håller vi din kunskap ständigt uppdaterad genom löpande utbildningsinsatser.

PRODUCT DATA MANAGEMENT, PDM

Ytterst få utvecklingsingenjörer har valt sitt jobb med tanken ”det ska bli roligt att administrera ritningar”. Därför ska ett smart och avancerat program ta hand om det arbetet. Product Data Management, eller PDM, kan ske på många olika nivåer och varje företag bör noga tänka igenom vilka vinster som kan göras genom att denna hantering automatiseras. Cadcraft visar dig hur.

PRODUKTKONFIGURATION

Varför uppfinna hjulet om och om igen? Med hjälp av produktkonfiguration kan du snabbt och lätt anpassa dina produkter efter kundens specifika mått, önskemål och krav. Aldrig har det varit enklare att skapa skräddarsydda produkter. Och aldrig har det gått snabbare eller blivit exaktare när du offererar. Inom Cadcraft har vi jobbat med produktkonfiguration i snart 30 år. Vi har nöjda kunder av alla storlekar som vet att även en större investering i en produktkonfigurator betalar sig både snabbt och lätt!

BERÄKNING

Håller min konstruktion för de krafter som påverkar den? Att räkna på hållfasthet, så kallad FEM-analys, är en ofta förekommande syssla för utvecklingsingenjören. Fler aspekter finns som kan behöva kvalificerade beräkningar när nya produkter tar form, exempelvis termodynamik, strömningar och flöden. Hos Cadcraft får du hjälp med att komma igång med avancerade beräkningsprogram och finner genvägarna till smartare och mer avancerade analyser.

STANDARDISERING

Det är bra att ha 48 varianter av muttrar att välja på. Men arbetet går fortare och blir effektivare om man bara har tio – vilket också är enklare för produktionsavdelningen att lagerhålla. Det är grundtänket bakom standardisering. Genom att arbeta med begränsade, men relevanta och tillräckliga valmöjligheter och ständigt se till att komponenter och moduler hålls uppdaterade och aktuella, skapas smidiga arbetsflöden både på konstruktionsavdelningen och i produktionen. Cadcraft hjälper dig identifiera möjligheterna med standardisering.

FYLL I FORMULÄRET FÖR MER INFORMATION!