Smart industri

Hur stor påverkan
har Covid-19 på industrin?

Hur stor påverkan har Covid-19 på svensk industri?

- Mindre än man tror

Samtidigt som vi vet att läget är tufft på många håll på grund av Covid-19, fortsätter flera av våra kunder inom tillverkande industri att rulla på i hyfsad takt trots att orderingången under våren 2020 kortvarigt legat lägre än under finanskrisen 2008-2009.

 

Orderingången sjönk, men studsade snabbt tillbaka till nästan samma nivåer som innan pandemin. Under hösten och vintern 2020 och vår 2021 har vi återigen skarpare pandemirestriktioner i länder runt om i världen. Hur påverkar detta svensk industri? Dyker efterfrågan lika skarpt eller kommer vi att se samma mönster med snabb återhämtning som i våras?

 

Ökad orderingång

Nyinkomna siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att vi sett ökad orderingång för svensk industri under senhösten, vilket tyder på att den ökade smittspridningen och de skarpare pandemirestriktionerna inte har påverkat marknaden på samma sätt som under våren 2020.

Oväntat stark återhämtning

Trots pandemins utmaningar har orderingången för svensk industri i sin helhet ökat med 5,7% i november 2020 jämfört med samma period 2019. Orderingången ökar även med 3,8% i november 2020 jämfört med månaden innan. Detta enligt siffror från SCB.

 

tillverkande industrin covid-19 statistik

 

Tillverkande industri

- Bättre rustad nu än under finanskrisen 2008-2009

En annan indikator på hur det går för svensk industri är Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer, där det varje månad presenteras ett antal indikatorer inom näringsliv och hushåll för att ge en samlad bild av konjunkturen i Sverige.

Trots att orderingången under pandemin var kortvarigt lägre än under finanskrisen 2008-2009 står svensk tillverkande industri bättre rustad denna gång.

Förutom att pandemin gör ett betydligt kortare hack i kurvan kan man se tydliga likheter mellan denna och finanskrisen.

Tydliga likheter med finanskrisen

Industrin följer svängningarna i den generella konjunkturen medan den heta byggindustrin släpar efter, undviker att dyka lika lågt och tar längre tid för att återhämta sig.

Tillverkande industri återhämtade sig sämre än den generella konjunkturen efter finanskrisen, men gör en betydligt bättre återhämtning denna gång. Varför?

Bäst i Europa

på digitalisering?

Svensk industi har under lång tid haft hög konkurrenskraft jämfört med resten av världen. Under år 2020 gjorde World Economic Forum i sin Global Competitiveness Report ”How Countries are Performing on the Road to Recovery” bedömningen att Sverige tillsammans med Finland och Danmark har högst ”Economic transformation readiness” i världen.

Värdet syftar till att tydliggöra hur bra ett land kan hantera större förändringar (i detta fall pandemin) och bygger på hur agil staten, industrin, marknaden och befolkningen är tillsammans för att möta en förändrad verklighet.

Totalt ligger Sverige på 8:e plats i världen på Global Competitive Index i samma undersökning.   

 

Enligt Europakommissionens European Innovation Scoreboard 2020 är Sverige dessutom bäst i Europa på innovation.

european innovation scoreboard 2020

Ingen slump

att svensk industri klarar pandemin bra

Svensk industri har under lång tid legat i framkant. Vår uppfattning är dock att den tillverkande industrin har tagit stora steg mot att automatisera och digitalisera manuella processer, framför allt under de senaste fem åren. Under det pressade läge vi nu befinner oss i blir detta extra tydligt.

Svensk industri står inte bara väl rustad utan har även en unik position där vi, baserat på statistiken, uppenbart har jobbat upp ett försprång jämfört med de flesta av världens tunga industriländer.

I McKinsey Global Survey februari 2021 har man tillfrågat tusentals företagsledare hur pandemin påverkar deras verksamhet. De som har digitaliserat sin verksamhet enligt Industri 4.0 är de som lidit minst skada.

 

     

Vad lär vi oss av detta?

Hur skall vi jobba framåt?

Med 35 år i branschen och kontinuerlig kontakt med våra ~1700 kunder har vi på Cadcraft insyn i de utmaningar och möjligheter som svensk industri står inför.

Vi arbetar dagligen med digitaliseringsprojekt ute hos våra kunder och upplever att det finns ett stort driv att nå en högre effektivitet och ökad konkurrenskraft.

 

Utmana er själva

De projekt som blir mest framgångsrika är de där det finns en öppen och prestigelös dialog med representanter från företagets olika avdelningar. ALLA processer kan bli effektivare. Ett minimalt merarbete på en avdelning kan ge enorma effektivitetsvinster på nästa avdelning i kedjan. 

 

Cadcraft Discovery Workshop

Cadcraft Discovery Workshop är en process som ofta används för att hitta var potentialen sitter i företagets verksamhet, vilken avkastning olika insatser ger och hur de bör prioritera.

Mer inspiration

I vår publikation Smart Industri – Digitalisera eller dö diskuterar vi hur den Fjärde industriella revolutionen tvingar svensk industri att digitalisera för att fortsätta konkurrera på en allt globalare marknad, samt vilka statliga resurser som finns att tillgå för att få hjälp att digitalisera.

I Smart Industri – Tre steg till ökad konkurrenskraft går vi in på djupet med konkreta insatser som industriföretag kan göra för att öka sin konkurrenskraft.

Kontakta oss

om du vill veta mer

 

 

Daniel Marcus

Key Account Manager