Smart Industri

Digitalisera eller dö

 

 

 

 

 

 

 

Fjärde industriella revolutionen Digitalisera eller döDet handlar om inställning

Fjärde industriella revolutionen rullar in med full kraft

Kommer ni lyckas att rida vågen till en starkare marknadsposition?

 

Eller eller finns det risk för total wipeout?
Ökad bandbredd, sammankopplade system, molntjänster, förändrat köpbeteende och konsumtionsmönster. Den fjärde industriella revolutionen påskyndar globaliseringen och skapar en större potentiell marknad för er, men släpper även in fler konkurrenter på er befintliga marknad. Samtidigt öppnas möjligheter att öka sin konkurrenskraft och ta nya marknadsandelar för den som agerar snabbt.

 

 

 

Digitalisera eller dö

Digitalisering (eng: digital transformation, digitization, digitalization) avser omvandling från analog till digital representation av information i syfte att effektivisera arbetet. Detta är inget nytt inom industrin, här har vi digitaliserat ända sedan ritbrädan övergavs för 2D CAD. Skillnaden idag är att förändringshastigheten är betydligt högre och det krävs en aktiv insats för att hänga med i utvecklingen.

Om ni som företag ser Fjärde industriella revolutionen/digitalisering (och all ny teknik den omfattar) som ett hot eller en möjlighet, är kopplat till företagets generella inställning till förändring.

En ”Early adopter” av ny teknik erhåller betydligt bättre utväxling av sin investering än ett företag som väntar och tvingas göra en större insats senare för att inte bli helt utkonkurrerad. Idag krävs därmed viss digitalisering bara för att som företag vara kvar på marknaden. Skall man ta marknadsandelar krävs att digitaliseringsarbetet genomsyrar hela företaget.

Den som snabbast digitaliserar manuella uppgifter och gränssnitt som inte tillför ett kundvärde, har bäst förutsättningar att lyckas.

 

Digitaliseringsmognad

 

 

Nationell digitaliseringsagenda

De länder som har en större inhemsk industri har också nästan alltid en nationell agenda som innehåller statliga satsningar för att hjälpa industrin att bli effektivare med hjälp av digitalisering. Sverige har sedan 2016 initiativet ”Smart Industri” vilken syftar till att stärka tillverkande industri i Sverige. Vinnova (Sveriges innovationsmyndighet) är en av de instanser som fått i uppgift att verkställa de satsningar som Smart Industri Innehåller. En av Vinnovas större satsningar är det strategiska innovationsprogrammet ”Produktion 2030” som även detta innehåller ett antal satsningar för att hjälpa industrin.

En annan väg att gå är genom Digiresan som är en satsning från IUC finansierad av EU. Genom dessa myndigheter och initiativ kan ni som företag bland annat:

  • Komma i kontakt med andra företag för att utbyta erfarenheter

  • Få vägledning och utbildning i digitaliseringsarbetet

  • Söka pengar för att utveckla er verksamhet och gå utbildningar

  • Deltaga i workshops och seminarium

 

 

Lokal digitaliseringsstrategi

Det finns många olika strategiramverk för att driva företag på ett framgångsrikt sätt. En av de mer vedertagna strategierna är Michael Treacy och Fred Wiersemas ”The Value Disciplines” (1993), vilken följdes upp med boken ”The discipline of market leaders” (1995), som snabbt blivit en klassiker och trots åldern fortfarande är aktuell. Deras modell bygger på tre värdediscipliner. Som företag analyserar man vilken av dessa discipliner man är starkast inom och fokuserar ännu hårdare där för att bli marknadsledande, medan man lägger något mindre fokus på de andra områdena. Denna strategi är i allra högsta grad aktuell då det handlar om effektivisering genom digitalisering. Idag har dock skillnaden mellan leadership value och treshold value blivit mycket mindre.

Värdemodell för affärsutveckling

Customer intimacy

Kundupplevelse

Resan från B2B till B2C. Enligt rapporten Competing in 2020 (framtagen av Harvard Business Review) kommer kundupplevelsen vara den viktigaste differentiatorn år 2020, inom vissa branscher är detta redan ett faktum.

Samtidigt finns en tydlig trend där vi tar med oss vårt privata köpbeteende till jobbet. Detta gör att kunder på B2B-marknaden i allt större utsträckning förväntar sig samma tillgänglighet, möjlighet till självservice med kostnadsestimering och leveranstid som inom B2C.

Product leadership

Innovation

Bara en kan vara billigast, så när det bara handlar om pris har produkten blivit en commodity och är sannolikt i slutet av sin livscykel. Om prestandan på era produkter inte vida överstiger era konkurrenters, krävs andra differentiatorer. Innovativa lösningar, en design som förmedlar kraft och kvalité, en mer tilltalande affärsmodell eller tydligare marknadsföring är exempel på differentiatorer som kan ge konkurrensfördelar på en redan mogen marknad.

Operational excellence

Verksamhetsoptimering

Rätt information till rätt person i rätt tid. En verksamhet som idag inte återanvänder tidigare skapad relevant data i övriga system och gör denna tillgänglig för samtliga intressenter, använder onödig tid till administration istället för att träffa kunder, sälja, jobba med innovation, producera etc.

För att få maximal utväxling av produktdatan krävs dessutom processer som aggregerad data och adderar logik.

Det handlar om inställning

Cadcraft har ca 1500 kunder primärt inom tillverkande industri och byggnadsindustri. Vi har varit i branschen i över 30 år och det är tydligt för oss att framgång till stor del är en inställningsfråga. De företag som har förbättringsarbete högt på den dagliga agendan är de som växer och är lönsamma.

Tiden då det gick att ”göra som man alltid gjort” är förbi om man vill fortsätta konkurrera med andra som kontinuerligt utmanar sina processer för att hitta ett bättre sätt att arbeta.

Det största hotet är inte att göra fel utan att inte göra någonting alls.

 

I Smart Industri – Tre steg till ökad konkurrenskraft kommer vi gå mer på djupet med konkreta förslag på hur ditt företag kan öka sin konkurrenskraft genom digitalisering.

Vill ni ha hjälp med att digitalisera er verksamhet?

Tveka inte på att kontakta oss!

 

Daniel Marcus

Key Account Manager