Smart industri

Digitalisering inom tillverkningsindustrin

Smart industri

Cadcraft har ca 1700 kunder primärt inom tillverkande industri och byggnadsindustri. Vi har varit i branschen i över 35 år och det är tydligt för oss att framgång till stor del är en inställningsfråga. De företag som har förbättringsarbete högt på den dagliga agendan är de som växer och är lönsamma.

Tiden då det gick att ”göra som man alltid gjort” är förbi om man vill fortsätta konkurrera med andra som kontinuerligt utmanar sina processer för att hitta ett bättre sätt att arbeta.

Det största hotet är inte att göra fel utan att inte göra någonting alls.