Sustainable Design - Gör mer med mindre resurser

Effektivisering handlar om att göra mer med mindre resurser. Detta ger inte bara bättre lönsamhet utan även en mer klimatsmart verksamhet.

Produktlivscykel

Life Cycle Assessment

När man talar om Sustainable Design är det i regel processen ovan som åsyftas. Processen heter Life Cycle Assessment (LCA) och går ut på att man som företag utvärderar en livscykel hos en produkt eller tjänst och det miljöavtryck den orsakar i olika delar av processen. Resultatet används för att driva företagets miljöarbete framåt.

Vår erfarenhet är att man inom byggbranschen i regel kommit längre med denna typ av arbete, även om man ligger efter tillverkande industri i många andra aspekter avseende effektivisering. 

 

 

 

Vi kan hjälpa dig

Kravet på företag att arbeta mer hållbart kommer numera både från kunder, lagkrav och anställda. På Cadcraft arbetar vi dagligen både med vår interna hållbarhet samt hjälper kunder bli mer miljövänliga och konkurrenskraftiga genom att effektivisera deras processer.

Värdemodell för affärsutveckling

Digitaliseringsstrategi för hållbarhet

Det finns många olika strategiramverk för att driva företag på ett framgångsrikt sätt. En av de mer vedertagna strategierna är Michael Treacy och Fred Wiersemas ”The Value Disciplines” (1993), vilken följdes upp med boken ”The discipline of market leaders” (1997), som snabbt blivit en klassiker och trots åldern fortfarande är aktuell.

Deras modell bygger på tre värdediscipliner. Som företag analyserar man vilken av dessa discipliner man är starkast inom och fokuserar ännu hårdare där för att bli marknadsledande, medan det räcker att ligga på threshold value i de andra. 

 

Var behöver ni bli bättre?

Miljöarbetet är inte ett lager man lägger ovanpå sin verksamhet, utan bör genomsyra alla discipliner och processer. Vi hjälper dagligen tillverkande företag att bli mer effektiva och långsiktigt hållbara med bland annat insatser inom områdena nedan.

 

 

Product Leadership

Operational Excellence

Customer Intimacy

Generativ design
Kollaboration
Simulering
Koncept
Design
IoT


Design Automation
Kompetenshöjning
Systemintegration
Metodutveckling
Standardisering
Processtyrning
Modularisering
Digital tvilling

Individanpassning
Visualisering
Självservice
After sales
PaaS
VR

Alla måste hjälpa till

Cadcraft står bakom FN:s mål för hållbar utveckling och har speciellt valt ut 3, 7, 9 och 12. I vårt dagliga arbete hos våra kunder bidrar vi till att uppfylla mål 9 och 12, medan vi internt gör insatser som medverkar till att uppfylla mål 3 och 7.